Hvorfor velge Lowell?

Lowell er et av Europas største selskap innen kreditthåndterings- og inkassotjenester. Vi tilbyr både store og små bedrifter helhetlige løsninger for kreditthåndtering og inkasso. Vi har en rekke tjenester som dekker hele kredittsyklusen, fra reskontrotjenester til håndtering av inkassoprosessen, og fra kjøp av kredittporteføljer til analysetjenester. Når du velger Lowell som samarbeidspartner, tilbyr vi deg: