Mer effektiv kontantstrøm – mindre kredittap

Ved å gi Lowell ansvaret for kredittstyringen, kan bedriften din forbedre kontantstrømmen, håndtere kredittrisiko og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomheten.

Med Lowells inkassotjenester kan du håndtere forfalte fakturaer på en kundeorientert og effektiv måte.

For selskapets likviditet, vil inkassoprosessen hjelpe dere til å få en jevnere kontantstrøm. Inndrivelse av misligholdt gjeld trenger ikke å gå på bekostning av din relasjon til kunden. Lowell har enkle betalingsløsninger som gjør det mulig å påvirke kundenes betalingsatferd. Vi har en personlig tilnærming til hver forbruker, og hjelper til med å finne en løsning på deres økonomiske utfordringer.

Med Lowells inkassotjenester kan du håndtere forfalte fakturaer på en kundeorientert og effektiv måte.

For selskapets likviditet, vil inkassoprosessen hjelpe dere til å få en jevnere kontantstrøm. Inndrivelse av misligholdt gjeld trenger ikke å gå på bekostning av din relasjon til kunden. Lowell har enkle betalingsløsninger som gjør det mulig å påvirke kundenes betalingsatferd. Vi har en personlig tilnærming til hver forbruker, og hjelper til med å finne en løsning på deres økonomiske utfordringer.

Hvordan fungerer innfordringsprosessen?

Lowells tjenester omfatter alle stadier av kreditthåndtering, fra fakturautsendelse og påminnelser, til utsendelse av inkassovarsel, samt frivillig og rettslig inkasso. Vi behandler hver kunde individuelt og hjelper dem med å få orden på sin økonomiske situasjon.

Frivillig inkasso

Minimum 14 dager etter at  inkassovarsel er sendt ut, starter den frivillige inkassoprosessen med en betalingsoppfordring.

Målet med frivillig inkasso er at kunden  får betalt sin gjeld innen en håndterbar tidsramme, enten i sin helhet eller med en avdragsplan som kommer alle parter til gode.

Rettslig inkasso

Dersom prosessen med frivillig inkasso ikke fører frem, kan saken sendes til rettslig vurdering. Da vurderes totalsituasjonen til sluttkunden og hvis vi ser at en rettslig prosess vil føre til betaling, så sendes saken til namsmannen.

Målet med rettslig inkasso er å få til en løsning ved dom. Eksempler på slike løsninger er lønnstrekk eller salg av eiendeler for å gjøre opp gjelden.

Oppsummering

Formålet med inkasso er først og fremst å finne en frivillig løsning på en problematisk gjeldssituasjon. Lowell kommuniserer med kunden på den måten kunden ønsker, enten per telefon, chat eller vår digitale selvbetjeningsløsning.

Lowell forstår at kunden er i en sårbar situasjon, og ved å behandle hver sak individuelt, hjelper vi med å finne en løsning tilpasset hver enkelt kunde.