Lowell

Lowell er Europas nest største aktør innen kreditthåndtering og inkassotjenester. Selskapet ble dannet i Storbritannia i 2004, men konsernet har over hundre år med erfaring i bransjen.

Om Lowell

Lowell Norge, tidligere Intrum Justitia Norge, har siden mars 2018 vært en del av Lowell-konsernet. 1. oktober 2018 skiftet vi navn til Lowell.

Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester. Ler mer om våre tjenester.

Opererer i åtte land
I Norge har Lowell 217 ansatte ved kontoret på Bryn i Oslo. I hele Lowell-konsernet er det 4400 ansatte, hvorav 850 av de ansatte befinner seg i Norden. Lowell har hovedkontor i Leeds, Storbritannia og opererer i totalt 8 land - Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits.

Du kan lese mer om Lowell på Lowell.com

Bedre kreditthåndtering - for alle

I et samfunn som i økende grad baserer seg på kreditt, er Lowell nødvendig. Vi drives av vår visjon «Make credit work better for all». Som en uavhengig aktør på kreditthåndteringsmarkedet opererer vi som mellomleddet mellom de som yter kreditt og de som bruker kreditt. Vi sørger for at du som bedrift får betalt, mens kunden som har fått betalingsvanskeligheter får hjelp til å betale tilbake. Vårt arbeid er nødvendig for en velfungerende kreditthåndtering i markedet.

Våre verdier

Lowell jobber etter et tydelig verdigrunnlag som gjenspeiles i alt vi gjør. Dette verdigrunnlaget er oppsummert i våre fem verdier som gjenspeiler vår daglige drift og hvordan vi tar beslutninger for å bidra til en bærekraftig økonomi – både for bedrifter og deres kunder.

 

Pioneering - Vi oppnår suksess ved å være innovative og raskt kunne endre oss. Vi utvikler løsninger og er i
forkant gjennom analyser, noe som bidrar til bedre beslutninger.

Ambition - Vi ønsker å være best og jobber hele tiden med å finne nye metoder for å finne spesifikke
løsninger som skaper merverdi for kundene.

Compassion - Vi ivaretar både våre kunder og deres sluttkunder, og ser derfor hver enkeltes behov og den
personlige situasjonen som ligger bak hver sak.

Excellence - Vi jobber alltid for å overgå forventninger og skape best mulig resultater og løsninger for alle
parter i alt vi gjør.

Responsibility - Vi skaper troverdighet ved alltid å være transparente, pålitelige og nøyaktige.

;