Dette er Lowell

Dette er Lowell

Les mer om hvem vi er, hvor vi holder til, vår visjon og våre verdier.

Lowell Norge er en del av det europeiske Lowell-konsernet.

Lowell blant Europas største aktører innen kreditthåndtering. Selskapet ble dannet i Storbritannia i 2004, men konsernet har over hundre år med erfaring i bransjen.

Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester. Ler mer om våre tjenester.

Opererer i 8 land
I Norge har Lowell 217 ansatte ved kontoret på Bryn i Oslo. I hele Lowell-konsernet er det 4400 ansatte, hvorav 850 av de ansatte befinner seg i Norden. Lowell har hovedkontor i Leeds, Storbritannia og opererer i totalt 8 land - Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits.

Du kan lese mer om Lowell på Lowell.com

Bedre kreditthåndtering -  for alle 
I et samfunn som i økende grad baserer seg på kreditt, er Lowell nødvendig. Vi drives av vår visjon «Make credit work better for all». Som en uavhengig aktør på kreditthåndteringsmarkedet opererer vi som mellomleddet mellom de som yter kreditt og de som bruker kreditt. Vi sørger for at du som bedrift får betalt, mens kunden som har fått betalingsvanskeligheter får hjelp til å betale tilbake. Vårt arbeid er nødvendig for en velfungerende kreditthåndtering i markedet.

 

Våre verdier

Pioneering
Vi sikrer fremtidig suksess ved å være pionerer innenfor forskning på statistikk og kundeatferd, og måten vi jobber på hver eneste dag.
Excellence
Vi jobber sammen for å overgå forventningene, anerkjenne suksess og levere optimale løsninger for den enkelte.
Ambition
Vi ønsker å være best. Finnes det en bedre måte å gjøre noe på, finner vi den og får det til å skje.
Responsibility
Vi oppnår troverdighet ved å alltid overholde lover og regler, være åpne, pålitelige og ansvarlige.
Compassion
Vi ser og respekterer de individuelle menneskene bak tallene, er hjelpsomme, prinsipielle og rettferdige i alt vi gjør.