God informasjonsflyt og data

Lowell fokuserer på god informasjonsflyt og planmessig bruk av data - en viktig del av moderne kreditthåndtering. Ved hjelp av smart teknologi og automatisering, reduseres risikoen for menneskelige feil samtidig som at effektiviteten økes og kostnader bespares.

Rask systemintegrasjon er avgjørende for god betjening av våre oppdragsgivere og deres kunder

Det finnes mange forskjellige IT-systemer og like mange måter å behandle data på. Noen er standardiserte systemer og brukes av mange bedrifter, for eksempel innen en spesifikk bransje, mens andre systemer har blitt utviklet internt i en bedrift, ofte over mange år.

– En av jobbene for IT-avdelingen er å integrere klientsystemer* (* andre bedrifters systemer) med våre slik at klientdata lett kan nås, og at våre kunder raskt kan få tilgang til den informasjonen de trenger fra oss, sier Carl-Petter Udvang - Business Development Manager i Lowell Norge.

 

Integrering av ulike systemer kan være utfordrende

Med mange forskjellige systemer, vil hver klientintegrasjon ofte møte sine egne unike utfordringer. Tidligere tok det flere måneder å onboarde en bedrift. I dag betjener Lowell Norge over 3000 klienter, og det er derfor viktig å ha effektive prosesser for etablering av kundeintegrasjoner. Med gode samarbeidspartnere har Lowell vært i stand til å redusere onboardingprosessen fra måneder til uker. Rekorden vår er faktisk to dager for en fullstendig kundeintegrasjon, forklarer Udvang.

Raskere integrasjon betyr at Lowell kan begynne å bruke klientdata mer effektivt, og det kommer også kundene til gode fordi onboardingprosessen kan være en stor risiko for dem tidsmessig.

 

Data gir bedre løsninger

Automatisering og utvikling i kreditthåndteringsbransjen gjør det enklere å behandle store mengder data. I komplekse saker betyr det at rådgiveren vil få mer tid til å bruke sin ekspertise til å skreddersy løsninger for sluttkunden.

– IT-systemet genererer forslag til løsninger, men våre dyktige medarbeidere tar de endelige beslutningene. Menneskelige møter og kompetanse er fortsatt en viktig del av prosessen, målet er ikke å automatisere alt, sier Udvang

Å finne nye måter å bruke teknologi på for å hjelpe våre klienter, kunder og oss selv er et viktig satsningsområde for Lowell fremover. Samspillet mellom automatiserte prosesser og menneskelig kompetanse vil kunne gi bedre og mer bærekraftige løsninger for alle parter.

– Vi er stadig jakt etter ny teknologi som kan gi organisasjonen vår forbedret automatisering, økt effektivitet i forretningsprosesser og kostnadsbesparelser. Samtidig ser vi etter måter å redusere risiko gjennom å kombinere teknologi og våre erfarne kolleger for å skape nye løsninger, avslutter Udvang.