Kreditthåndtering innen energisektoren

Lowell er en av de viktigste leverandørene til energimarkedet og leverer kreditthåndteringstjenester til noen av de største energiselskapene i Norge.

Solvencia, som tidligere var heleid av Fortum, er blitt en del av Lowell og med dette blir vi en av Nordens største leverandører av kreditthåndteringstjenester til energiselskapene. Lowell tilbyr skreddersydde integrasjonsløsninger for energisektoren og er spesialister på å håndtere abonnementsporteføljer.

Kontakt oss om du vil høre mer om hvordan vi kan bidra til en god kreditthåndteringsprosess for dine strøm- og nettkunder.