Analysetjenester

Vi hjelper deg med å ta bedre og mer bærekraftige beslutninger knyttet til å yte kreditt.

Beslutningen for om kreditt skal gis eller lån skal bevilges må være veloverveid og på grunnlag av all informasjon som er tilgjengelig om en kunde, både for din bedrift og for dine kunders sikkerhet.

Lowell kan hjelpe deg og din bedrift med verdifull kunnskap og informasjon. I kombinasjon med vår sterke analyseekspertise bidrar vi også til innsikt i kundens forventede betalingsoppførsel og kan gi råd om deres kredittgivning.

Portfolio Risk Analysis (PRA)

Med Portfolio Risk Analysis får du en helhetlig innsikt i og forståelsen av betalingsadferden til dine kunder. Betalingsadferden til privatpersoner kan endre seg raskt, og det er derfor viktig med oppdatert informasjon.

PRA analyserer endringer i kundens betalingsadferd i Lowells database. PRA-rapporten gir deg trenddata som bidrar til at bedrifter får mulighet til å optimere sine kredittgivningsretningslinjer.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i skjemaet under.