Hero image

Fem tips for å håndtere økonomiske svingninger

— Vi har sett store markedsvingninger den siste tiden og det er nærmest umulig å spå hvordan økonomien vil se ut om et års tid. Heldigvis er de fleste selskaper vant til å navigere i usikkerhet og forberede seg på fremtiden, sier den finske økonomen Jouko Kangasniemi.

"Uforutsette svingninger". Slik kan man beskrive det nåværende økonomiske markedet. Et marked som indikerer at vi har beveget oss vekk fra tiden med stabilitet og lever i en verden hvor endring er regelen snarere enn unntaket. 

— Markedsøkonomien inneholder alltid endringer og svingninger så  usikkerhet rundt prognoser er ganske vanlig, sier Jouko Kangasniemi, økonom i den finske søsterorganisasjonen til Næringslivets Hovedorganisasjon, EK . 

— Men det som gjør dagens situasjon uvanlig, fortsetter Kangasniemi, er antallet store kriser i løpet av en kort periode – fra COVID-19-pandemien til Russlands invasjon av Ukraina, med  påfølgende produksjonsbrems, samt sterk prisvekst.

Det som gjør dagens situasjon uvanlig, er antallet store kriser i løpet av en kort periode

Fordi kriser påvirker bedrifter og bransjer ulikt, er det også variasjon i prognoser og hvordan man kan forberede seg.  

Kangasniemi lister opp hva bedrifter bør vurdere når de lager fremtidige prognoser. 

1. Lær av tidligere hendelser 
For et marked i konstant endring, kan det virke lite hensiktsmessig å se tilbake i tid etter hendelser som likner, men det kan likevel være en fordel å ta en titt i bakspeilet. Å ta lærdom av tidligere hendelser kan bidra til nødvendig justering av eksisterende og fremtidige aktiviteter, slik at bedriften stiller forberedt til å tilpasse seg endringene når de kommer.

— Det er en enorm mengde informasjon tilgjengelig, og det er ressurskrevende å trekke ut relevante fakta. Bedrifter med mye ressurser har derfor en fordel som mindre bedrifter med lite ressurser mangler; de har bedre kapasitet til å nyttiggjøre historikken når de planlegger for fremtiden, sier Kangasniemi.

Informasjon er uansett ikke statisk, og det må tas hensyn til når avgjørelser tas. Det betyr at man etterstreber å ta avgjørelser basert på tilgjengelig oppdatert fakta. 

Vi ønsker å utgjøre en positiv forskjell – for våre kollegaer, oppdragsgivere og sluttkunder gjennom kunnskapen som deles på Focus

2. Hold styr på økonomiske svingninger 
Kangasniemi jobber daglig med trendundersøkelser og økonomisk statistikk. I usikre tider er det viktig å følge de økonomiske svingningene gjennom analyser. 

-Mediene følger også trendene nøye. Man kan erklære resesjon i dag for så å avblåse den i morgen, og dagen etter kommer det nok en økonomisk nedgang.  

I følge Kangasniemi må man identifisere hvor man er i den nåværende fasen av en økonomisk trend, og om en svingning i trenden er en naturlig variasjon, eller om det er starten på en større endring. 

For eksempel ødela finanskrisen i 2008 bedrifters tillit til økonomien i en lengre periode, mens covid-19-krisen bare forårsaket en kortsiktig nedgang.  

I tillegg til å følge med på økonomiske svingninger, gir forbrukeratferd og simuleringer betydningsfull informasjon om hva som kan være på vei. 

– Det er viktig for bedrifter å identifisere tegn på kommende svingninger eller forstyrrelser. Svingninger i økonomien kan føre til at visse grupper forbrukere eller bedrifter endrer atferd og i verste fall får markedet til å kollapse.  

3. Erkjenn den nåværende situasjonen
For å kunne lage gode prognoser, er det en fordel å kjenne dagens situasjon. Selv om det kan ha vært utfordrende å forberede seg på å møte det nåværende markedet, har selskaper overlevd ved å justere måten de opererer på. 

– Bedrifter kjenner sin bransje og følger for eksempel etterspørselen tett, men store omveltninger kommer naturligvis som overraskelser for alle, fortsetter Jouko Kangasniemi. 

Bedrifter må hele tiden sørge for å være godt informert og vurdere sine aktiviteter og behov, og i tillegg til å ha alternative strategier, er det lurt å ha en ekstra buffer for å håndtere nedgangstider.  

Aktiv kommunikasjon og rask deling av informasjon med partnere gjør også driften mer fleksibel og smidigere. 

4. Lag modeller for fremtidige scenarier 
Ifølge Kangasniemi kan det være lurt å jobbe med flere scenarier for å forberede seg på svingninger og risiko. En bedrift kan for eksempel med tre ulike scenarier vurdere varierende utfall og lage simuleringer av fremtiden. 

Å være forberedt på risikofaktorer og endringer kan også bety at selskapene må tilegne seg ny kunnskap.  

Nye problemstillinger knyttet til klima, miljø og energi skaper risikofaktorer. Disse faktorene må analyseres grundig og man må i flere tilfeller være nødt til å innhente ny kunnskap for å redusere risikoen knyttet til dette. 

5. Lag planer både på kort og lang sikt 
Perioder med stabilitet varer sjelden lenge, bemerker Kangasniemi, og svingninger vil helt sikkert oppstå, også i fremtiden. Å forutsi neste krise er imidlertid vanskelig, og til og med umulig. 

På grunn av dette bør bedrifter legge planer for ulike fremtidsscenarier, balansere mellom kort- og langsiktige strategier, og kontrollere sine langsiktige planer oftere. Kangasniemi anbefaler å tilpasse strategi- og planleggingsarbeidet til dette bildet. 

– Det som gir merverdi i dag kan være en forutsetning for drift i morgen. Bærekraft har kanskje en gang skapt merverdi, men i dag er det et forutsetning for en vellykket langsiktig forretningsdrift, avslutter Kangasniemi.