Hero image

Dette bør vi lære våre barn om økonomi

— Økonomiundervisning i skolen er ikke nok, vi må også snakke om økonomi i hjemmet, sier en ekspert i ungdomsøkonomi. Vi har satt sammen en liste over ting du bør lære barnet ditt.

Det snakkes mye om unges mislighold av gjeld, men debatten angår ikke alle unge mennesker. Dette har fått Mari Hannola-Antikainen, ekspert i ungdomsøkonomi fra Economy and Youth TAT til å tenke.

— Det er viktig å være oppmerksom på unge menneskers problemer med mislighold av gjeld, men vi må også huske at mange unge er gode til å håndtere sin egen økonomi. Hos TAT er målet vårt å hjelpe med de bakenforliggende årsakene, slik at mislighold kan unngås.

Mari Hannola-Antikainen er ikke bekymret for barn og unge, men for foreldrene deres. Penger og økonomi bør være en alminnelig og synlig del av hverdagen i alle familier.

— Vi bør snakke mer åpent om penger hjemme - på samme måte som når man spør om noen har handlet eller om det melk i kjøleskapet, sier Mari.

Gjør barna kjent med økonomi fra tidlig alder
Ifølge Mari er det forståelig at det oppleves nytt for noen foreldre å snakke åpent om privatøkonomien. Dette er ikke noe denne generasjonen er vant med, da det på 1970- og 80-tallet var mindre åpenhet rundt investeringer, oppsparte midler og liknende. Foreldres evne til å snakke om økonomi blir stadig bedre, men spørsmålet er om de følger med i utviklingen?

Mari Hannola-Antikainen oppfordrer til at penger, forbruk, sparing, investeringer og budsjettering blir diskutert på lik linje med alt mulig annet der hjemme. Selv barn i barneskolealder har godt av å lære viktigheten av å spare til ting de ønsker seg ved å for eksempel hjelpe til i huset.

— Dersom disse temaene ikke blir diskutert hjemme så kan de unge komme i vanskeligheter senere.

Selv om vi foreldre er gode til å håndtere økonomien vår, så gjør det ikke automatisk barna til eksperter.

Barna trenger foreldrenes støtte også etter de har flyttet hjemmefra
En 18-åring som flytter hjemmefra kan ikke alt og det vil fremdeles være behov for foreldrenes støtte når det kommer til spørsmål om økonomi, forklarer Mari Hannola-Antikainen.

— Jeg mener ikke nødvendigvis økonomisk støtte, men råd, følelsesmessig støtte og oppmuntring kan være med å hjelpe de unge på rett vei. Vi er nødt til å stole på at de unge vil klare seg fint når jobben med å utvikle den økonomiske forståelsen blir gjort både i hjemmet og på skolen.

Hva bør barn og unge lære om økonomi?
Det anbefales å snakke med barn og unge om økonomi på en måte som er tilpasset alderen deres. Ifølge Mari Hannola-Antikainen er følgende noe av det viktigste å lære:

  1. Hva er penger? Selv for små barn kan foreldre forklare hva ting koster slik at barnet forstår prisen på forskjellige ting. Selv om kontanter ikke brukes i særlig stor grad lenger, så er det en god og konkret måte å lære barnet om penger.
    Mange banker tilbyr konto med kort til barn fra 8 års alderen. Med dagens digitale pengebruk er dette en god måte å lære å håndtere penger på.

  2. Hvorfor går foreldre på jobb? Dersom du har anledning til å ta med barnet på jobben så blir det mer konkret for dem hvor pengene kommer fra.

  3. Hva er sparing og budsjettering? Det er lurt å gi barnet eksempler på at ikke alle penger behøver å bli brukt, men at noe bør spares og investeres dersom man har mulighet til det. En god gammeldags sparegris er fin å bruke - når myntene samler seg opp, kan man ta den med i banken og sette pengene inn på barnets konto. I tillegg er det viktig å fortelle barna at man kan gjøre gode gjerninger med penger, for eksempel ved å gi et bidrag til veldedighet.

Til unge mennesker som står på terskelen til voksenlivet og uavhengighet anbefaler Mari Hannola-Antikainen at man lærer dem om:

  1. Forberedelse. Lær de unge om sparing og budsjettering, og muligheten for å kunne spare gjennom investeringer.

  2. Oppdateringer. Unge mennesker bør oppfordres til å følge med på økonomiske nyheter som kan øke kunnskapen rundt makroøkonomiske endringer, og som vil kunne påvirke folks liv.

  3. Kildekritikk. Det er viktig for unge mennesker å kunne se forskjell på desinformasjon og ekte økonomiske nyheter fra ulike kilder.

  4. Forsikring. Forsikring er en viktig del av økonomien som dessverre ikke får så mye oppmerksomhet. Forsikring diskuteres sjelden i økonomiundervisningen, og viktigheten av å være forsikret bør ha høyere fokus.

Det er også lurt å snakke med de unge om mer generelle økonomiske emner som rentesatser og inflasjon. Dette er temaer mange ikke trenger å forholde seg til så lenge man bor hjemme, men som er viktige og vil påvirke egen økonomi når man flytter hjemmefra.