Hero image

Dårlige økonomiske ferdigheter utgjør en risiko for unges fremtid

— Unge på vei inn i voksenlivet vil stå bedre rustet med solid økonomisk kunnskap, inkludert kunnskap om kreditt, mener Salla Hakala - driftsdirektør for Lowell Finland.

Vi lever i en tid med økte kostnader i form av høyere priser på strøm, drivstoff og mat. I kombinasjon med lånerenter og inflasjon som er høyere enn på lenge, påvirkes økonomien til de fleste.

Nordmenns usikrede forbruksgjeld utgjorde ved utgangen av tredje kvartal 2022 150,2 milliarder kroner og norske husholdningers økonomiske fremtidstro har ikke vært lavere på 30 år (kilde: Finanstilsynet.no). 

Å betale med kreditt kan forenkle kjøpsprosessen og har blitt et lett tilgjengelig alternativ for betaling av varer, spesielt når man handler på nett. Videre kan kreditt gi økonomisk fleksibilitet dersom det oppstår uforutsette situasjoner.  Sunn bruk av kreditter og lån krever imidlertid økonomisk forståelse, slik at den hjelper låntakerens økonomiske situasjon fremfor å ødelegge den. Så lenge kredittgjelden nedbetales før rentene begynner å løpe, så er bruk av kreditt ufarlig.

 

Unge  på vei inn i voksenlivet vil stå bedre rustet dersom de har økonomisk kunnskap

Snakk om økonomi - gratis undervisningspakke til skolene
Unge mennesker er en risikogruppe når det kommer til gjeld. Mange unge voksne pådrar seg forbruksgjeld de ikke klarer å håndtere, og tallet på inkassosaker er økende for denne gruppen.

I Lowell ser vi derfor et behov for mer opplæring innen privatøkonomi i skolen. Med undervisningspakken «Snakk om økonomi» til bruk på 8.-10. trinn og i den videregående skolen ønsker vi å gi de unge kunnskap som skal gjøre dem tryggere i starten på voksenlivet.
Innholdet i undervisningspakken passer godt innenfor faget samfunnskunnskap og kompetansemålene rundt livsmestring.

Materialet fokuserer på kreditt, netthandel, sosiale medier og kjøpepress, og målet med undervisningspakken er å motivere elevene til et gjennomtenkt forbruk og gode betalingsvaner. Ved å reflektere over hvordan kreditt fungerer i samfunnet, vil ungdommene få en økt forståelse for hvordan kredittsyklusen fungerer.

Selv voksne kan til tider ha problemer med å forstå begreper og sammenhenger relatert til forbruk og økonomi, så hvordan kan vi forvente at unge skal forstå?

Heldigvis kan kunnskap om økonomi både læres og utvikles

Ifølge Hakala er det viktig å vite hvordan man kan hjelpe unge mennesker som står ved starten av voksenlivet. Evnen til å styre sin egen økonomi er en viktig kompetanse. Både ungdoms- og videregående skoletrinn har mulighet til å spille en enda tydeligere rolle i dette arbeidet. Alle skal ha like muligheter for å få opplæring i praktisk økonomi. 

Ikke alle får denne kunnskapen med seg hjemmefra, men gjennom bedre opplæring i skolen kan vi bidra vi til at unge får et sunnere forhold til egen økonomi.

Lowell Finlands driftsdirektør Salla Hakala synes det er viktig at unge i Norden får kunnskap om privatøkonomi og mener solid økonomisk kunnskap er en forutsetning for en god start på voksenlivet. 

Økonomi og psykisk helse
I Lowell jobber vi for å skape et trygt kredittmarked for alle, og vi vet hvor fort de økonomiske forutsetningene kan endre seg. De vanligste årsakene til gjeldsproblemer er sykdom, arbeidsløshet og skilsmisse - hendelser som kan ramme hvem som helst. Økonomisk stabilitet øker også følelsen av trygghet, følelsen av å kunne stå på egne ben, ha et sunt forbruk og samtidig være forberedt på at uventede kostnader kan dukke opp. En helhetlig oversikt over økonomien kan også øke  livskvaliteten.

Dersom man ikke har grunnleggende kunnskap om privatøkonomi, så kan det skape økonomisk utrygghet som kan gå utover den psykiske helsen. — Heldigvis kan kunnskap om økonomi både læres og utvikles, påpeker Hakala.  

Mennesker i en sårbar økonomisk situasjon foretrekker ofte å tie om sine utfordringer. Mange føler skyld og skam og ønsker ikke å vise at de har økonomiske problemer, men situasjonen risikerer å bli verre jo lengre tid det tar før en tar tak i problemene. Å være åpen, og be om hjelp tidlig dersom man havner i økonomisk uføre er derfor viktig.