Fokus på ESG - gir konkurransefordeler

Skilsmisse, sykdom og arbeidsledighet er noen av de vanligste årsakene til at folk får betalingsproblemer. I slike situasjoner føler mange seg ekstra sårbare og derfor er det viktig å samarbeide med en inkassopartner som kan bevise at de holder det de lover.

Med samfunnsansvar som en viktig del av fundamentet i samarbeidet, øker sjansen for at din bedrift kan opprettholde et godt forhold til kunder med betalingsproblemer, og dermed sikre at de kommer tilbake til dere.  

- Vi har lenge sett at inkassobransjen burde øke satsningen på ESG, og over tid har vårt fokus på” S” i ESG også blitt et konkurransefortrinn, sier Margareta Lindahl Gelin, Nordic Chief Risk Officer i Lowell. 

Kravet til bedrifter og organisasjoner om å navigere etter et moralsk kompass er en trend som har blitt sterkere de siste tjue årene. - Folk handler i økende grad med hjertet, og forventer at selskaper tar ansvar for hele verdikjeden. Det betyr at man må være både nøye og forsiktig når man velger underleverandører, ikke minst når det gjelder inkasso hvor man ofte jobber med mennesker i sårbare situasjoner, fortsetter Lindahl Gelin.  

Velg en partner som kan bevise at de holder det de lover 

For å møte kravene som allerede stilles til ESG i dag jobber Margareta og hennes team kontinuerlig med å følge opp og sikre at Lowell lever opp til disse som inkassoselskap - både i form av regler og retningslinjer fra myndigheter, men også de høye kravene til god inkassoskikk og moralsk kompass.  

-Det er et av mine beste råd til deg som er i ferd med å velge en inkassopartner. Dersom det ikke er mulig å verifisere at inkassoselskapet faktisk holder det de lover så er det en risiko for at det bare er tomme ord. Så velg en partner som kan bevise at de virkelig forstår kunden din. 

 Det er en selvfølge for et kreditthåndteringsselskap å følge gjeldende regler og krav, men Lowell gjør også grundige analyser av kommende endringer i regelverket, som kan påvirke organisasjoners daglige drift. Særlig spesielle situasjoner som for eksempel en pandemi eller resesjon.  

Høye krav til kunderådgivere 

Hvordan gjør fokuset på ESG Lowell til et bedre inkassobyrå? - Hos oss er det tydelig hvordan vi skal opptre i ulike situasjoner. Vi har jevnlige kurs og treninger for alle ansatte, og i tillegg har vi et sterkt fokus på å sette oss inn i kundens perspektiv for å finne gode løsninger, sier Lindahl Gelin.  

-Vi samarbeider med noen av de største selskapene og institusjonene i Norden. Dette er organisasjoner med svært høye krav til både etterlevelse av loven og bærekraftig drift. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere sannsynlige fremtidige krav og sikrer at både vi og våre kunder er godt forberedt. Dette gir våre kunder et klart konkurransefortrinn, avslutter Lindahl Gelin.