Innovative løsninger - mobilbetaling

I Lowell er en av våre kjerneverdier Excellence og Pioneering. Her ser du hva dette innebærer i praksis og hvordan det hjelper deg som kunde

Lowell Norge er ledende på dialog- og betalingsløsninger tilpasset mobile plattformer for preinkasso og inkasso, og har siden sommeren 2015 faset inn nye løsninger basert på anerkjent teknologi fra Nordens ledende leverandør av mobilløsninger.

Det betyr i klartekst at vi var først ute med å tilby kunder å betale gjelden sin direkte via mobilen, uten vanskelige innloggingsløsninger. Vi jobber hele tiden for å ta i bruk ytterligere løsninger for en enklere hverdag for kundene våre og raskere betaling fra kunder.

Raskt og enkelt på SMS 
Lowells mobilløsning sender tilrettelagte budskap direkte til kunder på SMS med mulighet for å besvare meldingen, betale direkte fra mobilen eller få laget en tilpasset nedbetalingsplan. Alt gjøres med få klikk uten vanskelige påloggingsløsninger og nedlastinger til telefonen, uansett når og hvor du er.

- De fleste har i løpet av livet en eller flere ubetalte regninger. At vi er tilgjengelige og løsningsorienterte er noe av det viktigste vi gjør når vi følger opp en ubetalt faktura. Bare siden 2012 har volumet på netthandel og betaling på mobil økt med 90 %, og i samme periode har svært mange flyttet praktiske gjøremål man gjorde på pc og telefon over på mobilskjermen, sier presalgsrådgiver i Lowell, Carl-Petter Udvang

Gode tilbakemeldinger 
Tilbakemeldingene fra de som har brukt løsningen til å betale gjeld er svært gode. Vi opplever også både en sterkere dialog med skyldner og at sakene løser seg langt raskere.

- Vi utvider fortløpende våre mobilløsninger med nye spennende muligheter og funksjoner. Vi skal være ledende på brukervennlige løsninger også for de som skylder penger. Fornøyde kunder gir raskere betaling og en mer positiv opplevelse, avslutter Udvang.