des. 5, 2018

Undersøkelse: Nesten en fjerdedel sier de vil slite med høyere rentekostnader

Norges Banks prognoser tilsier at de kommer til å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng fire ganger de neste to årene. Hele 22 prosent av nordmenn med boliglån sier de vil få problemer dersom boliglånsrenten øker med 1 prosentpoeng.
caption

 

Det kommer frem i kreditthåndteringsselskapet Lowells Betalingsindikator for Q4. Dette er en undersøkelse blant 1505 nordmenn utført av Userneeds.

De seneste årenes ekstremt lave renter har sammen med økende boligpriser ført til høy belåningsgrad blant mange nordmenn.

- Lowells betalingsindikator viser at mange er dårlig rustet for de kommende rentehevingene. Funnene er overraskende, for bankene legger som kjent inn stresstester av din økonomi når de gir deg lån, der de ser om økonomien din vil tåle en relativt stor renteøkning, sier kommunikasjonssjef Sjur Kvamme i Lowell, tidligere Intrum Justitia.

To hovedårsaker
Han peker på to hovedårsaker som kan forklare de overraskende funnene.

For det første mener Kvamme forbrukerne har vent seg til å benytte det økonomiske handlingsrommet bankenes rentebuffer har gitt dem. De har etablert et høyt konsum som de mener det vil bli vanskelig å klare å kutte ned på igjen.

For det andre har nordmenns økonomi blitt mye mer rentesensitiv som følge av den voldsomme prisoppgangen på boliger og det tilsvarende høye låneopptaket de seneste årene. En renteoppgang biter langt sterkere når man er tungt belånt.

Kraftig innstramming
Dermed må mange nordmenn motvillig stramme kraftig inn på forbruksfesten når renten heves.

- Vi ser altså at teori og praksis ikke stemmer overens. I teorien burde ikke nordmenn ha noen problemer med de kommende renteøkningene siden de er stresstestet av bankene, men i praksis ser vi at de selv mener det blir et problem, forteller Kvamme.
Denne mismatchen vil dermed naturligvis medføre konsekvenser for den enkeltes privatøkonomi og levesett, men også for norsk økonomi som helhet.

- Når forbrukerne blir nødt til å kutte ned på forbruket vil det slå direkte inn på den økonomiske veksten i samfunnet. Vi kjøper mindre fra butikken, som dermed får mindre overskudd, noe som fører til færre skatteinntekter for staten. I verste fall kan det også medføre en økning i antall oppsigelser og konkurser, advarer Kvamme.

Lowells oppgave
Lowells oppgave er å sørge for at hjulene i økonomien går rundt ved at små og store selskaper får betalt for tjenestene og produktene sine, slik at arbeidsplasser bevares og veksten i samfunnet kommer hele befolkningen til gode.

- Vårt mål er å få kreditt til å fungere bedre for alle, ved at låntakere får lån til lavest mulig risiko og rente, samt at de selskapene som stiller kreditt får betalt når de skal, forklarer Kvamme.
Betalingsindikatoren undersøker i tillegg hvordan nordmenn vil klare en uforutsett utgift på 30.000 kroner, noe som også er en god stresstest for privatøkonomien. En slik utgift vil være helt umulig for 7 prosent av den norske befolkningen å håndtere, mens 36 prosent sier de vil ha problemer med dette.

- 30.000 kroner kan høres ut som mye penger, men i realiteten finnes det mange uventede hendelser som ganske raskt kan komme opp i det beløpet. Om man kobler dette til svarene rundt rentehevinger er det dessverre liten tvil om at mange vil få en problematisk økonomi i årene fremover når rentene er ventet å stige. Dersom de i tillegg utsettes for en høy engangsutgift vil det bli et uhåndterlig sjokk for mange. Dette bør de som føler seg utsatt allerede nå begynne å ta høyde for ved å spare mer, avslutter Kvamme.

5 råd for bedre personlig økonomi
Lowell har satt opp følgende 5 råd som vil gi deg bedre kontroll over din personlige økonomi.
 

  1. Lær deg å sette opp regnskap og budsjett, slik at du har kontroll på hvor mye penger du kan bruke.
  2. Betal regningene dine i tide.
  3. Du bør ha satt av minst 10-20.000 kroner på en egen konto for å dekke uforutsette utgifter, ideelt sett mer.
  4. Bruk aldri kredittkort til å nedbetale gjeld. 
  5. Ha en jevnlig gjennomgang av økonomien din slik at du vet hvor du står.

 

Kort om Lowell
Lowell Norge - tidligere Intrum Justitia Norge, er et av Europas største kreditthåndteringsselskaper. Vi leverer tjenester blant annet innen fakturering, reskontro, inkasso og kjøp av fordringer. Dermed bidrar vi til bedret kredittflyt og lønnsomhet for våre samarbeidspartnere. Lowell opererer i Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark, Norge, Finland, Sverige og Estland.

;