okt. 1, 2020

Lowell forsterker sin posisjon innen energisektoren

Første oktober ble avtalen mellom Fortum og Lowell signert. I Norge innebærer dette at Fortums heleide kreditthåndteringsselskap Solvencia blir en del av Lowell.
caption

 

Avtalen mellom Lowell og Fortum inkluderer kontrakt om innfordringstjenester, som betyr at Lowell overtar innfordringen knyttet til Fortums salg av strøm i Norden. Samarbeidet vil effektueres over de neste månedene. 

I tillegg til kontrakt om innfordringstjenester, kjøper Lowell Fortums heleide norske kreditthåndteringsselskap Solvencia AS med 75 ansatte.

Oppkjøpet gir Lowell erfaring og kompetanse fra energisektoren i Norge og Norden. Med Solvencia som en del av Lowell, tar vi en sterk posisjon på energimarkedet i Norge og får enda bedre forutsetninger for å fortsette å vokse innen dette segmentet. For kundene og sluttkundene våre innebærer dette at vi står enda sterkere rustet til å støtte opp under vår visjon: Bedre kreditthåndtering - for alle.

Med Solvencia som en del av Lowell, tar vi en sterk posisjon på energimarkedet i Norge og får enda bedre forutsetninger for å fortsette å vokse innen dette segmentet.

Solvencia har, i likhet med Lowell, et sterkt fokus på å gi kunder en positiv kundeopplevelse tilpasset hver enkeltes behov og preferanse for kommunikasjonskanal. Det passer derfor fint at begge selskapene har et felles mål om å fortsette å utvikle kommunikasjonen i de digitale kanalene.

Solvencia vil beholde navnet Solvencia i en overgangsperiode, med "Part of Lowell" lagt til frem til Solvencia går over til å operere under varemerket Lowell i 2021.

Christian Mysen er daglig leder i Solvencia: "Lowell og Solvencia er en perfekt match," mener han. Mysen startet Solvencia i 2015, et selskap som alltid har satt mennesker i sentrum. Dette innebærer blant annet et sterkt fokus på kundeservice.

"Som kreditthåndteringsselskap for en strømleverandør møter man tverrsnittet av befolkningen," forklarer Mysen. "Det krever en fleksibel tilnærming til den som har glemt å betale regningen og man er nødt til å se og forstå mennesket bak sifrene." 

"Lowell markerer seg i kreditthåndteringsmarkedet som et selskap som setter kunden i sentrum. Kundeserviceprisen er et synlig bevis på det. For Solvencia var dette blant de avgjørende faktorene for å ta i i mot Lowell som nye eiere," avslutter Mysen.

/media/110563/2017_solvencia_christian_mysen.jpg

Christian Mysen startet Solvencia i 2015

Velkommen

Mysen og kollegaene ønskes varmt velkommen av de ansatte i Lowell:

"Endelig er dagen kommet hvor kjøpet av Solvencia er gjennomført og vi offisielt kan ønske alle ansatte i Solvencia velkommen til Lowell," sier Kay Wågbø, kommersiell direktør i Lowell. "Ved å slå sammen Lowells styrker innen automatisering, innovative løsninger og eksepsjonelle kundeservice med Solvencias bransjeløsninger og sterke kompetanse innen energisektoren vil vi styrke konkurransekraften både innen strømsegmentet og våre andre satsningsområder," fortsetter Wågbø.

"Dette vil komme alle våre kunder og sluttkunder til gode og vil definitivt støtte opp under vår visjon - Bedre kreditthåndtering - for alle!"

/media/110537/kay-wågbø-landscape-328-x-280-px.jpg

Kay Wågbø er kommersiell direktør i Lowell Norge

Vil du vite mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen energisektoren? Les mer her eller kontakt oss.

Dette vil komme alle våre kunder og sluttkunder til gode og vil definitivt støtte opp under vår visjon - Bedre kreditthåndtering - for alle.
;