huhtik. 5, 2019

Johan Agerman - ny nordisk direktør i Lowell

Vi ønsker velkommen til Johan Agerman, ny nordisk administrerende direktør hos Lowell. Johan har stor erfaring fra finanssektoren, først og fremst fra forsikringsselskaper som Trygg Hansa og Länsförsäkringar. Les mer om Johans visjoner for Lowell i dette korte intervjuet.
caption
Johan Agerman, Nordisk administrerende direktør Lowell

 

Vi skal være det ledende selskapet i bransjen og tilby innovative løsninger og fordeler til våre klienter og deres kunder.

Hvilke ambisjoner har du på Lowells vegne?
 
- Lowell er i en veldig spennende fase for øyeblikket. Etter integrasjons- og transaksjonsfasen i 2018, der Intrum Justitia i Norge og Lindorff i Danmark, Estland, Finland og Sverige ble kjøpt opp, er det nå mer rom og ressurser for å fokusere på å utvikle organisasjonen. Vi skal være det ledende selskapet i bransjen og tilby innovative løsninger og fordeler til våre klienter og deres kunder. Det er da vi virkelig kan dra nytte av fordelene fra det omfattende arbeidet i 2018, og skape merverdi for alle våre interessenter, forklarer Agerman.

Hva kan du bidra med personlig?
 
- Både forsikrings- og kredittforvaltningsbransjen er fokusert rundt mennesker, hvor etikk, forståelse og empati er nøkkelen til suksess for alle parter. I møte med mennesker i vanskelige situasjoner krever det at vi kommuniserer og handler med respekt. Det at vi klarer dette er en suksessfaktor for Lowell for å lykkes i bransjen, og noe jeg skal jobbe sterkt for at vi skal fortsette å lykkes med. Ved at vi øker kundetilfredsheten klarer vi å beholde kundene for våre klienter, og samtidig sørger vi for at vanlige mennesker som av forskjellige grunner har fått betalingsproblemer, kommer seg økonomisk på bena igjen, sier Agerman. 
 
- Videre ligger det i Lowells natur å flytte grenser. For tiden gjennomfører vi flere digitaliseringsprosjekter i selskapet. Jeg har erfaring fra transformasjonsprosesser og ser frem til å lede Lowell inn i neste fase av digitaliseringen, forteller Agerman.

 
Med bakgrunn i forsikring - hva fikk deg til å ta rollen som nordisk administrerende direktør hos Lowell?
 
- Både kredittforvaltning i seg selv, og Lowell som et selskap, er på et veldig interessant stadium. Norden er et modent marked, men likevel med store muligheter for videre vekst. Etter at jeg møtte James Cornell, grunnlegger og administrerende direktør i Lowell, innså jeg at etikk og å hjelpe folk i vanskelige situasjoner er kjernen til Lowell. Det var det avgjørende for meg, forklarer Agerman.

Hva er det første du har lagt merke til om Lowell så langt?
 
- Selv om jeg har vært her kort, har jeg en nøkkelobservasjon. Lowell i Norden har vært på en reise de siste 2,5 årene, men til tross for dette har vi klart å skape verdier for våre klienter og økt virksomheten med 300 prosent, sett fra et investeringssynspunkt. Dette er veldig imponerende, og jeg gleder meg til å fortsette denne vekstreisen, avslutter Lowells nye nordiske direktør.

 

Ønsker du å lese mer om våre tjenester kan du gjøre det her.

Har du mottatt en regning fra oss og trenger hjelp kan du få det her.

;