Når vanlig inkasso ikke er nok

Når vanlig inkasso ikke er nok

Kursdeltaker får en grundig innføring i hvilke muligheter som finnes når forhold utvikler seg litt annerledes enn bedriften hadde tenkt og vanlig inkasso ikke er nok.

Hvordan sikrer du et krav best mulig og hva skjer om du må ta rettslige skritt? Hvilke rettigheter og muligheter har du? Hva skjer med kravet ditt om det foreldes eller er mot et dødsbo? Hva om kunden din inngår gjeldsordning eller går konkurs?

Stein Eikeland gir deltaker en forståelse og et overblikk over forskjellige områder innen kredittområdet, samt mulighetene man har når forhold utvikler seg litt annerledes enn man hadde tenkt. I tillegg får du en allmenn gjennomgang av de viktigste områdene du må ta hensyn til som kredittyter.

For få få best utbytte, anbefaler vi at du har tatt de tre webinarene som gir deg en god innføring i inkassosakens normale gang.

/media/110553/stein_400x400.jpg

Webinaret ble avholdt 28. oktober 2020

Når vanlig inkasso ikke er nok - del 1 - Pant

 • Former for pant 
  • Avtalepant
  • Lovbestemt pant
  • Utleggspant
  • Håndpant
 • Realisering av pant - klageadgang

Webinaret ble avholdt torsdag 29. oktober

Når vanlig inkasso ikke er nok - del 2 - Rettslig inkasso og andre tema

 • Rettslig pågang ved tvist/pengekrav - risiko og kostnader
 • Konkurs - omstøtelse - kostnadsrisiko
 • Gjeldsordning - hovedregler
 • Foreldelse av  pengekrav - hovedregler
 • Dødsbo - viktig å huske på.

Stein Eikeland har mer enn 25 års erfaring fra kredittarbeid innen Lowell Norge (tidl. Intrum Justitia). Som advokat og inkassobevillingshaver har han erfaring med de fleste situasjoner en kan oppleve i forbindelse med fordringsinndrivelse. Stein er Lowell Norge sin faktiske leder med ansvar for selskapets  saksbehandling, samt at virksomheten drives i tråd med  god inkassoskikk.  Stein har holdt halv- og heldagskurs for selskapets kunder i en årrekke, og synes det er svært givende å gi råd og veiledning til våre kunder. Stein anser fordringsinndrivelse som et svært viktig samfunnsområde; idet man rett og slett ikke kan tenke seg et samfunn uten et fungerende kredittmarked, og da er hjelp til riktig oppfyllelse av inngåtte avtaler et svært viktig bidrag.

;