Svar på vanlige spørsmål

Svar på vanlige spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får.

Har Lowell kontaktet deg?

Hvorfor har jeg fått brev fra Lowell?

Dette er fordi du ikke har betalt en av våre oppdragsgivere og de har bedt Lowell om å følge opp det som er ubetalt. Husk også at Lowell ikke kun håndterer inkasso, men sender også ut ordinære fakturaer og purringer for en rekke kunder.

Ikke få panikk! Både vi i Lowell og våre oppdragsgivere vil løse krav så raskt og enkelt som mulig. Derfor vil vi komme i dialog med deg for å finne et forslag til løsning.

Hvorfor har Lowell ringt meg?

Når vi følger opp ubetalte regninger vil vi både ringe og sende meldinger. Folk flest har ulike preferanser for hvordan de vil bli kontaktet, og vår hensikt er å komme i kontakt med deg for å finne en løsning.

Hvem er Lowell?

Lowell er et inkassoselskap som tilbyr tjenester innen fakturering, purringer på ubetalte regninger og inkasso. Vi jobber for mange store banker, telekom-selskaper, offentlige virksomheter og andre oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere ber oss kreve inn fra kunder som av forskjellige grunner ikke har betalt regningene sine.

Lowell har konsesjon fra det norske finanstilsynet og kontorer i Oslo.


Gebyrer, inkassosalærer og betalingsanmerkninger

Må jeg betale gebyrer når jeg får påminnelse eller inkassokrav?

Ja. Gebyrer og inkassosalærer er hjemlet i lovverket.

Hva er gebyrene for påminnelser og inkassovarsel?

Fra 01.oktober 2020 er purregebyret i Norge 35 kr. Dersom det sendes både påminnelse og inkassovarsel kan det kreves inntil 70 kr (to purregebyr). Dette forutsetter at påminnelsen er sendt minimum 14 dager etter forfall på den opprinnelige regningen.

Hva er inkassosalærer?

Inkassosalærer følger en tabell avhengig av kravets størrelse og er fastsatt av myndighetene. Dersom inkassovarselet ikke betales til forfallsdato vil du måtte betale inkassosalærer. Salærene dobles 43 dager etter at inkassopågangen startet.

Hva er en betalingsanmerkning?

Dersom du ikke betaler et gjeldskrav og vi sender saken til behandling hos namsmannen eller forliksrådet vil betalingsanmerkning bli innrapportert etter 30 dager. For næringsdrivende og aksjeselskaper vil betalingsanmerkning bli innrapportert 30 dager etter at inkassopågangen er iverksatt.

Betalingsanmerkningen gjør at det kan bli vanskelig å få lån, telefonabonnement eller forsikring. Alle som kredittsjekker deg vil få informasjon om inkassosaken.


Om inkasso

Hvilke krav er det til purringer og inkassovarsel før inkassopågang?

I Norge er den eneste lovpålagte påminnelsen før inkasso et skriftlig inkassovarsel. Inkassovarselet skal enten sendes til Digipost eller den adressen du er registrert med hos Lowell eller vår oppdragsgiver.

Hva er et inkassovarsel?

Et skriftlig varsel per Digipost eller post om at inkasso vil bli iverksatt når brevet forfaller. Brevet har minimum 14 dagers forfallsfrist og sendes enten av vår oppdragsgiver eller av Lowell.

Hva skjer når inkassovarselet forfaller?

Lowell sender et brev som heter betalingsoppfordring. Etter betalingsoppfordringen vil vi kontakte deg med den informasjonen vi har tilgjengelig på telefon, SMS, brev og eventuelt per e-post.

Hva er en betalingsoppfordring?

Betalingsoppfordringen sendes av Lowell og innleder inkassopågangen. Brevet inneholder blant annet informasjon om kravet. For å unngå økte kostnader må du betale betalingsoppfordringen til forfall gjennom banken din eller betale via vår selvbetjeningsløsning - Min Lowell.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler inkassokravet?

Da risikerer du at kravet kan bli sendt til namsmannen eller Forliksrådet. Om kravet blir sendt til namsmann eller Forliksrådet vil du få høyere kostnader og betalingsanmerkning. For bedrifter vil betalingsanmerkning rapporteres uansett 30 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt.

Jeg har flyttet, hvem sitt ansvar er det at regningen kommer frem?

Du er selv ansvarlig for å informere dine kreditorer (de du kjøper varer eller tjenester av) om din nye adresse når du flytter. Svært få norske virksomheter har mulighet til å slå opp adresse i Folkeregisteret eller andre registre. Du har selv ansvar for å motta og betale regninger.

Ansvar for postgang

Den som skal betale en regning har ansvaret for postgangen i Norge. Det innebærer at du må kontakte kreditor (den du har kjøpt varer eller tjenester av) dersom du mangler en regning eller påminnelse. Enkelte ganger vil også e-postfakturaer feilaktig kunne havne i spamfiltere eller avtalegirotrekk ikke bli trukket fra kontoen din som det skal hvis du mangler dekning. Følg derfor jevnlig med på din konto og spamfiltere dersom du er i tvil.

Kan hvem som helst drive med inkasso?

Nei. I Norge er inkasso regulert av myndighetene og alle virksomheter som tar inkassooppdrag på vegne av andre skal ha inkassobevilling fra Finanstilsynet. Finanstilsynet og Datatilsynet utfører jevnlig kontroller med inkassoselskapene.


Om rettslig inkasso

Hva er rettslig inkasso?

Dersom vi ikke finner en løsning sammen eller du betaler kravet frivillig risikerer du at kravet blir sendt til namsmyndighetene eller Forliksrådet.

Hva gjør jeg hvis jeg får brev fra namsmyndighetene eller Forliksrådet?

Du kan ta kontakt med Lowell for mer informasjon, men vi anbefaler at du henvender deg direkte til enten namsmyndighetene eller Forliksrådet. Informasjon om den videre prosessen hos namsmyndighetene eller Forliksrådet i brev fra dem.

Hva er pant i eiendom, konto, motorvogn, løsøre m.m?

Namsmyndighetene kan også gi den du skylder penger pant i eiendeler du har. For eksempel eiendom, konto eller bil. Hvis vi fremdeles ikke finner en løsning kan du i verste fall risikere at dine eiendeler blir tvangssolgt for å dekke gjelden.

Dersom namsmyndighetene tar pant i en konto blir den sperret for uttak til beløpet du skylder er betalt.

Hva er lønnstrekk?

Dersom du har utbetalt lønn, trygd eller pensjon risikerer du at din arbeidsgiver blir pålagt av namsmyndighetene å trekke deg i lønn til kravet er betalt.

Hva er Forliksrådet?

Forliksrådet er vår laveste rettsinstans. Alle norske kommuner har et forliksråd hvor et oppnevnt utvalgt blant annet behandler og avsier rettskraftige dommer i gjeldssaker. Du får mulighet til å uttale deg og bli innkalt til mekling.

Hva er namsmyndighetene?

Inkassoselskapet sender en begjæring om utlegg til namsmyndighetene. Namsmyndighetene vil sjekke om du har eiendeler, lønn eller annet som vi kan ta beslag i. En såkalt utleggsforretning kan sendes med originalfakturaen som grunnlag, eller etter en dom i Forliksrådet. Kostnadene stiger betydelig ved å ha krav til behandling hos namsmyndighetene.

I de store byene er namsmyndighetene organisert i egne kontorer som Namsfogden i Oslo. På mindre steder tilhører namsmyndighetene det lokale politikontoret.


Taushetsplikt og personvern

Har dere taushetsplikt?

Ja. Lowell har taushetsplikt i henhold til norsk lov. Ingen vil få innsikt i din sak uten at du har gitt fullmakt til Lowell. Dersom du har misligholdt et lån vil eventuelle medlåntakere bli kontaktet.

Hvordan henter og oppbevarer Lowell mine opplysninger?

Lowell Norge AS behandler og lagrer personlige data i forbindelse med tjenesteleveranser. For tjenestene vi leverer innenfor inkassoområdet vil vi være behandlingsansvarlig. For andre tjenester opptrer vi som databehandler og behandler dine personlige opplysninger etter vår kundes instruksjoner.

Personopplysninger kan behandles om nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Dette betyr at vi ikke bare har anledning, men er også pålagt å behandle visse opplysninger om deg som er knyttet til saken din.

I prosessen med å oppnå betaling eller annen utførelse kan dine personopplysninger bli delt med vår oppdragsgiver (din leverandør), kredittinformasjonsbyråer, juridiske representanter og myndigheter. Dataene kan også bli delt mellom ulike selskaper innen vårt konsern og med leverandører som legger til rette for eller bistår oss i våre tjenesteleveranser.

Mer informasjon om vår databehandling finner du på www.lowell.no/lowell/personvernerklaering-og-cookiepolicy/.