Ledelsen

Vår ledelse består av erfarne ledere som kjenner kreditthånteringsbransjen godt. 


Ledelsen i Lowell Norge

Endre  Solvin-Witzø, Administrerende direktør

Endre
Solvin-Witzø

Administrerende direktør

Wilhelm  Blikstad, Juridisk direktør

Wilhelm
Blikstad

Juridisk direktør

Svein Michelsen, Salg og markedsdirektør

Svein
Michelsen

Salg og markedsdirektør

Håvard  Julner, Driftsdirektør

Håvard
Julner

Driftsdirektør

Kay Wågbø, Finansdirektør

Kay
Wågbø

Finansdirektør

Anita  Ellingsen, HR-direktør

Anita
Ellingsen

HR-direktør

Grim Bjørneklett, Direktør kjøp av fordringer og porteføljer

Grim
Bjørneklett

Direktør kjøp av fordringer og porteføljer