Reskontro

Vil du fakturere selv, men ønsker hjelp til effektiv videre oppfølging?

Vi fører din reskontro for deg.

Ta vår raske test og se hvor mye din bedrift anslagsvis kan spare på å sette ut reskontrohåndteringen.

Lowell kan håndtere all betalingsoppfølging for bedrifter som selv ønsker å sende ut fakturaen, men vil minimalisere arbeidet med reskontro. Vi plasserer alle innbetalinger og tar oss av påminnelser.

Reskontrohåndtering gjennom Lowell betyr for deg og din virksomet:

  • Redusert administrasjon
  • Daglig oppdatert reskontro
  • En fleksibel løsning tilpasset deres behov og økonomisystem
  • Integrerte løsninger mot ledende økonomisystemer

I tillegg til reskontrohåndteringen påtar vi oss gjerne å sende ut purringer, rentenota og inkassovarsler - i tillegg til inndriving av inkasso-krav.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i skjemaet under.