Kjøp av fordringer

Kjøp av fordringer

Vil du ha betalt for avskrevne fordringer? Vi kjøper og overtar innkreving av dine gamle krav og porteføljer.

Selg dine fordringer

Selger du dine fordringer til oss vil du få en gevinst på dine avskrevne fordringer og/eller en umiddelbar bedring i din likviditet. I tillegg frigjør du tid og ressurser til din bedrifts kjernevirksomhet.

Vi kjøper gjeld og fordringer fra de fleste bransjer og selskaper, blant annet energibransjen, kreditt- og finansinstitusjoner og andre private og offentlige selskaper.

Kjøper Lowell dine fordringer så betyr det at din virksomhet får: 

  • Forutsigbar likviditet
  • Mindre administrasjon
  • Frigjøring av tid og ressurser
  • Fordeler i forhold til regnskap og rapportering

Last gjerne ned vår gratis e-bok "Tips til deg som vurderer å selge dine fordringer", ta vår test "Bør du selge fordringene dine?" eller kontakt oss på skjemaet under.