Hero image

Slik beholder du forsikringskundene

Økte levekostnader gjør at mange evaluerer sine behov for forsikringer. Her er noen tips til hvordan du beholder forsikringskundene.

Vi går en tid i møte hvor mange kan revurdere og avslutte en eller flere forsikringer for å spare penger. I tillegg er forsikringsbransjen der telekombransjen var for et par år siden: Kundene er blitt mindre lojale mot forsikringsselskapet sitt.

— Det kan bli tøft for forsikringsselskapene fremover, så gode kunderelasjoner vil være avgjørende. For å beholde kunder samtidig som man krever inn utestående forsikringspremier, er det viktig å være aktiv fra første purring, og deretter følge opp kunden i et miljø der kundeopplevelsen forblir positiv. Det sier Tomas Malmberg, salgssjef i Lowell Sverige.

Forsikringsselskapet If har hatt et vellykket samarbeid med Lowell om håndtering av ubetalte forsikringskrav fra deres 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum i nesten 20 år.

If Skadeforsikring opererer i hele Norden, og takket være Lowell har vi effektive inkassoprosesser i alle land

—  If Skadeforsikring opererer i hele Norden, og takket være Lowell har vi effektive inkassoprosesser i alle land, sier Nina Jalava, leder for kredittkontroll, If Insurance Finland. Når du er et stort nordisk selskap er tillit, kunnskap og tilgjengelighet spesielt viktig.

Lowell har utviklet en effektiv metode for håndtering av ubetalte forsikringer og har samtidig blitt markedsleder på feltet.

— Forsikringsselskapene forventer at vi kan tilpasse oss både nasjonal lovgivning og sluttkundenes spesifikke behov, sier Michele Hansen, ansvarlig for kundeleveranser Lowell Danmark.

I tillegg bruker Lowell data for justering og tilpasning av inkassoprosessen og for å gi markedsinnsikt som er verdifull for mange forsikringsselskaper.

Relasjoner er viktige
For et vellykket samarbeid er det viktig med gode relasjoner.

Vi har alltid hatt gode kontakter i Lowell. Selv om flertallet av inkassosaker behandles automatisk, bygger et godt samarbeid på gode menneskelige relasjoner

— Vi har alltid hatt gode kontakter i Lowell. Selv om flertallet av inkassosaker behandles automatisk, bygger et godt samarbeid på gode menneskelige relasjoner, sier Nina Jalava, leder for kredittkontroll, If Insurance Finland.

Menneskelige relasjoner er en av hjørnesteinene i Lowells virksomhet. Det gjelder både vårt forhold til forsikringsselskapene og ikke minst i forholdet til deres kunder.

Våre verdier gjenspeiles også i vår tilnærming til sårbare forbrukere. Vi vet at de aller fleste ønsker å betale regningene sine, men av ulike årsaker har havnet i en situasjon som gjør det vanskelig.

Vårt utgangspunkt er alltid å finne en løsning som kommer både forbrukeren og bedriften til gode.

Interessert i å vite mer? Kontakt salg.no@lowell.com.