Hero image

Mobilbetalinger kan øke selskapets kontantstrøm

Digitalisering og bruk av smarttelefoner gjør mange ting enklere i hverdagen, også nedbetaling av gjeld. Det gir en bedre opplevelse for forbrukeren og styrker samtidig selskapers kontantstrøm.

Lowell har jobbet langsiktig med å forbedre kundereisen og gjøre det enklere for folk flest å betale ubetalte fakturaer som har forfalt. Da Lowell introduserte mobilfaktura ble gjennomsnittlig betalingstid redusert fra 18 dager til 45 minutter.

-Vi gir kunden mulighet til å gjøre opp for seg ved kun å trykke på en link i en SMS. Da slipper kunden ytterligere purregebyrer og omkostninger og det er en ting mindre å tenke på, sier Carl-Petter Udvang, forretningsutvikler i Lowell Norge.

Nesten alle har en smarttelefon i lommen, og hva man kan bruke den til har nærmest ingen grenser: man styrer lys og varme i huset, handler mat og klær, betaler regninger og spleiser på bursdagsgaver mens man står i kø.

 

Vi gir kunden mulighet til å gjøre opp for seg ved kun å trykke på en link i en SMS. Da slipper kunden ytterligere purregebyrer og omkostninger og det er en ting mindre å tenke på

Udvang mener det var et tidsspørsmål før mobilen også ble tatt i bruk som betalingsalternativ i inkassosaker. Kundene har aldri vært mer opptatt av at det skal være raskt og enkelt å handle på nett så hvorfor skal det ikke være like enkelt å gjøre opp for seg? Det er viktig å tilby betalingsalternativer som kunden føler seg komfortable med å bruke og kjenner godt til slik som SMS-betaling og mobilfaktura.

“Å vende folks mobilvaner til noe positivt er ikke bare en god forretningsstrategi; det er en nødvendighet i dagens digitale landskap sier Carl-Petter Udvang.

Mobilbetalinger gir økt kontantstrøm

Den umiddelbare fordelen med redusert betalingstid er den positive påvirkningen på selskapets kontantstrøm. Å inkludere mobilbetalinger i inkassoprosessen gagner ikke bare den som skylder penger. Det er minst like viktig for bedriftene - for hva skjer når det blir enklere for kunden å betale det de skylder?

Udvang forteller at bruk av SMS-faktura har gitt en økning av innbetalinger med opp mot 20% på et tidlig stadium, det vil si innen 14 dager etter at inkasso er satt i gang.

Likviditet som tidligere ble bundet opp i utestående fakturaer kan nå realiseres raskere, hvilket gir bedrifter mer arbeidskapital til å dekke løpende utgifter eller reinvestere.

 

Reaksjonstiden, det vil si antall minutter det tar for kunden å agere på SMS’en har gått fra nesten en time til 7 minutter på få år!

Kundekommunikasjon som treffer
Hver nordmann mottar i snitt 4 SMS hver dag så Lowell konkurrerer om oppmerksomheten til kunden med familie, venner, sosiale medier, barnas lærere og fotballtrenere. Budskapet må derfor være tydelig, enkelt å forstå og formulert slik at kunden ikke kan la være å betale.
Beløpets størrelse er også av betydning for at kunden kan og vil betale der og da. Snittbeløpet på mobilbetaling har ligget stabilt på 750 kroner over lengre tid.

«Vi jobber kontinuerlig med spissing av budskap og formuleringer fordi vi ser at det har stor effekt. Hva kunden ser i forhåndsvisningen av SMSen er avgjørende – reaksjonstiden, det vil si antall minutter det tar for kunden å agere på SMSen har gått fra nesten en time til 7 minutter på få år!»

En fremtid med mer digitalisering
Kontantbruken er synkende, og mobilbetalinger øker kraftig viser Nordic Payment Report 2022 fra Nets. Interessen for mobilbetalinger betyr også at mange finansieringsselskaper også har utviklet egne digitale løsninger. Dette gjør at forbrukerne enklere kan betale regninger eller utestående gjeld samtidig som det øker kontantstrømmen til selskapene som har levert et produkt eller en tjeneste.

I en tid hvor hverdagen vår i økende grad preges av digitalisering og mobilbruk, har overgangen til å bruke mobiltelefon for å håndtere gjeld og betalinger vist seg å være en vellykket og ønsket utvikling.

Digitaliseringen stopper ikke her for fremtiden vil sannsynligvis tilby enda mer avanserte og praktiske betalingsalternativer, og for bedrifter som ønsker å forbli relevante er det avgjørende å være fleksibel og tilpasningsdyktig.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre digitale selvhjelpstjenester noe som vil gjøre det enda enklere for forbrukerne å betale når vi er i kontakt med dem, avslutter Udvang.