Hero image

Integrasjon gir økt kvalitet og effektivitet i inkassoprosessen

Vi i Lowell brenner for å ta i bruk innovative løsninger. Med API-løsninger blir sluttkunden bedre ivaretatt, og bedriften din sparer kostnader.

Lowell utvikler stadig flere API-løsninger. API er en forkortelse for “Application Programming Interface”, og betyr at ulike datasystemer kan “snakke sammen” og dele data. Et konkret eksempel er grensesnittet vi har mot Hansen CIS - EnoroCX, som er et utbredt kundeoppfølgingssystem hos nett- og strømleverandører. Når for eksempel et utestående beløp blir registrert som betalt i Lowells system, “melder” vårt system fra til strømleverandørens system. Etter få minutter er kundedataene oppdaterte i begge systemer.

Bruke kjente systemer
Dette gir en stor gevinst over den tradisjonelle metoden med å overføre filer.

— I stedet for at ansatte hos strømselskapet må logge inn på kundeportalen vår, Lowell Access, for å holde seg oppdaterte på saker, kan de nå bruke CRM-systemet de bruker til daglig, sier Tonje Sivertsen, client delivery manager og ansvarlig for den operasjonelle oppfølgingen av strømleverandører i Lowell Norge.

Fakta: API

API er en forkortelse for “Application Programming Interface”.

Det er funksjoner som gjør at datakomponenter, eller systemer, kan utveksle informasjon. Noen eksempler:

    • En vær-app på telefonen bruker yr.no sitt API til å hente oppdaterte værdata
    • En nettbutikk bruker lagersystemets API til å sjekke lagerstatus på et produkt
    • Et kundesystem gjør kredittsjekk hos et kredittopplysningsforetak
    • En smartbryter fra én leverandør styrer en smartlyspære fra en annen leverandør

 

For å få til dette må systemene ha en standardisert måte å snakke sammen på, gjerne kalt “protokoll”. Kommunikasjonen kan skje både mellom komponenter i ett system, eller mellom to helt forskjellige systemer over internett. Det kan skje helt åpent (f.eks. værdata) , eller kryptert mellom på forhånd godkjente parter (f.eks. kjøp med kredittkort).
— Det er viktig å ha minst mulig sprik mellom informasjonen hos oss og strømleverandøren. Vi må unngå at sluttkunden føler seg som en kasteball, sier Tonje Sivertsen. Med denne løsningen har vi mulighet til å hjelpe kunden direkte i en rekke saker, uten at vi eller kunden må ringe strømselskapet.

— Inkasso blir naturlig nok sett på som noe negativt hos sluttkunden. Derfor kommer ofte et ønske om å bytte strømleverandør i samme moment. Det gjør det ekstra viktig å møte kundene med ekspertise, besvare det de lurer på og få dem til å føle seg ivaretatt.
— Rask inndriving av pengene må sees opp mot omdømme og oppsigelser. En god håndtering av prosessen før det går til rettslig inkasso kan ha stor betydning for strømselskapets resultat, sier Sivertsen.

Kunnskap om bransjen
Tonje Sivertsen er ikke i tvil om at Lowells kunnskap og systemer er en konkurransefordel. Foruten API-løsningene har strømkunder bransjespesifikke prosesser i Lowells systemer. For eksempel differensieres det mellom aktive og opphørte abonnementer.

Les også: Bransjekunnskap er nøkkelen til godt partnerskap

— Vi har et dedikert bransjeteam hos oss som tar imot henvendelser både på mail, egen telefonlinje og gjennom kundeportalen. Dette er folk som kan strømbransjen, som er kjent med lovverket og er kjent med standard kraftavtaler.

Vil du ha API?
Vi har også APIer mot andre CRM-systemer og andre bransjer, og vi utvikler stadig nye løsninger.
Om du ønsker en API-løsning oppretter vi en prosjektgruppe hos oss som holder i trådene. Så har vi møter med klienten og lager en plan med hyppige møtepunkter.

— Avhengig av løsning og oppfølging kan man være oppe og stå på et par-tre uker, sier Tonje Sivertsen.