Hero image

En velfungerende inkassobransje er en forutsetning for et sunt kredittmarked

Effektiv inndriving av gjeld er et viktig element i et sunt kredittmarked og for vekst i den nordiske økonomien – spesielt i tider med høy inflasjon, sier Carsten Tanggaard, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Renter, sysselsetting, lønnsoppgjør og et lands økonomiske politikk er alle kjente faktorer som påvirker økonomien. En annen viktig faktor, som ofte blir oversett, er hvilken innvirkning inkassobransjen har på kredittmarkedet. 

— Og inkasso er særlig avgjørende for økonomien, understreker Tanggaard.  

Inkasso er særlig avgjørende for økonomien

Koblingen mellom inkasso og kredittgivning er viktig
— Inkasso spiller en betydelig rolle i makroøkonomien. Å sørge for at de som skylder penger betaler gjelden sin, spiller en nøkkelrolle for at markedet skal fortsette å tilby kreditt, fortsetter Tanggaard. Samtidig påpeker økonomiprofessoren at kreditthistorikk og data om forbrukere er viktige verktøy for å bidra til et mer robust kredittmarked.  

 — Generelt er det avgjørende for et sunt og velfungerende kredittmarked at lånte penger betales tilbake som avtalt. Derfor må kreditorer ha innsikt i folks kreditthistorie. Inkasso er dermed viktig for kredittgivning, og kredittgivning er viktig for økonomien. De to henger uatskillelig sammen.

Inkasso spiller en betydelig rolle i makroøkonomien

sier Carsten Tanggaard professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Inkassobyråer har en viktig rolle
I tider med inflasjon og økende priser som ikke står i samsvar med inntektsøkningen, kan forbrukerne oppleve det vanskeligere å betale ned gjeld. 

 — Problemet med stigende priser og økte renter når man har gjeld, er at økonomien strammer seg til og låntakere kan få problemer med å betjene gjelden. Oppgaven med å få pengene tilbake kan da støttes av inkassobyråer.

Rådgivere i inkassoselskaper som Lowell er drillet i å vurdere totalsituasjonen når de skreddersyr løsninger for kunder slik at de kan betjene gjelden sin. I disse tider, tas det hensyn til at det har vært høy prisvekst på basisvarer og tjenester når det for eksempel avtales nedbetalingsplaner. Det viktigste for alle parter er at gjelden blir betalt. 

Oppgaven med å få pengene tilbake kan da støttes av inkassobyråer

— Dersom inflasjonen gjør det vanskelig å inndrive gjeld så fryser kredittmarkedene. Kreditt blir da vanskeligere å få tak i, noe som igjen påvirker aktiviteten i samfunnet, avslutter Carsten Tanggaard.