Lowell Inkassotjenester - inkasso med over 30 års erfaring

Med Lowells purre- og inkassotjenester øker du kontantstrømmen uten å gå på bekostning av kundetilfredshet.

Effektiviser selskapets kontantstrøm med våre inkassotjenester

Over 30 års erfaring gjør at vi håndterer ditt selskaps forfalte fakturaer på en kundeorientert og effektiv måte. Våre purre- og inkassotjenester strømlinjeformer selskapets kontantstrøm og reduserer kredittrisikoen. Ved å outsource kredittadministrasjonstjenester kan du fokusere på kjernevirksomheten.

Vårt tjenestespekter inkluderer purre- og inkassotjenester som tar hensyn til den enkelte bransjes spesifikke krav og utfordringer. Vi håndterer purring og inkasso med tanke på kundens totale finansielle situasjon.

Med rettidige purre- og inkassoaktiviteter er det mulig å påvirke kundenes betalingsadferd. Våre eksperter tar hensyn til den ulike kundens situasjon og finner en passende betalingsløsning. Slike individuelle tiltak gjør at fakturaen betales raskere, og at kundetilfredsheten opprettholdes.

Våre inkassotjenester omfatter alle stadier av innkreving: Alt fra påminnelse om betaling,  til frivillig innkreving, rettslig innkreving og overvåking.

/media/110804/lowells-purre-og-inkassotjenester.jpg

Lowells inkassotjenester sørger for at selskapets kontantstrøm opprettholdes.


Spesielle inkassosituasjoner og internasjonal inkasso

Vi har mange års erfaring i å håndtere krevende inkassosituasjoner.

  • Insolvensbehandling: Gjeldsstrukturering, omstrukturering av selskaper og konkurser
  • Juridiske tjenester: Omstridte krav, erstatninger, straffesaker og søksmål
  • Internasjonal inkasso: Vårt omfattende internasjonale samarbeidsnettverk gir oss god erfaring med inkasso i andre land
/media/110811/spesielle-inkassosituasjoner-og-internasjonal-inkasso.jpg

Våre inkassotjenester lar deg håndtere krevende inkassosituasjoner som konkurs og gjeldsstrukturering.


Framgangsmåten ved inkasso

Hvis fakturaen ikke er betalt innen den opprinnelige forfallsdatoen, vil utenrettslig innkreving starte med en betalingspåminnelse.

Denne påminnelsen kan gis til kunden med brev, tekstmelding eller telefon. En slik tidlig betalingspåminnelse er den beste måten å sikre betalinger på forfalte fordringer.

Forbrukere og bedriftskunder: Hvis fakturaen ikke blir betalt til tross for påminnelsen, sendes en betalingsoppfordring til kunden.

Målet med utenrettslig eller frivillig innkreving er at kunden skal kunne betale gjelden sin innen rimelig tid med betalingsordninger som passer for alle parter.

Figuren illustrerer hvordan en ubetalt faktura fortsetter i inkasso

 

Dersom fakturaen ikke blir betalt under den frivillige innkrevingen, vil Lowell vurdere muligheten for rettslig innkreving og etter eget skjønn overføre fakturaen til rettslige skritt. Dette inkluderer forliksklage til Forliksrådet, utleggsbegjæring til Namsmannen eller konkurspågang. Formålet med rettslig innkreving er å skaffe grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Lowells inkassotjenester inkluderer håndtering av rettslig innkreving i sin helhet, herunder kontakt med nødvendige myndigheter.

Hvis vurderingen er at det ikke er lønnsomt å overføre fakturaen til rettslig inkasso, kan fordringen overføres til overvåking uten rettslig inkasso. Vanligvis kommer overføringen til overvåking etter rettslig innkreving. For eksempel der kravet blir returnert fra namsmannen med «intet til utlegg», noe som vanligvis betyr dårlig betalingsevne.

Formålet med overvåkingsfasen er å bidra til frivillig betaling, og slik løse en langvarig gjeldssituasjon. Under overvåkingen er Lowell i kontakt med kunden for å gjenopprette betalingsvilje gjennom ulike kanaler, for eksempel via telefon eller selvbetjeningsløsninger.

Inkasso betyr altså ikke slutten på kundeforholdet. Vi møter hver kunde på en menneskelig måte, der målet er å gjøre deres økonomi bærekraftig.


Slik ser du fremdriften i dine inkassosaker

Du kan enkelt spore fremdriften for dine inkassosaker i Lowell Access portal. Her får du alltid full oversikt over dine utestående fordringer:

  • Se status på utestående fordringer og framdrift i inkassofasen
  • Kontakt vår kundeservice, for eksempel via chat
  • Sjekk aktivitet og kontantstrøm på dine utestående fordringer

Rapporteringsverktøyet gir en rask oversikt over nøkkeltall og kontantstrømprognoser.

Våre kunder har tilgang til omfattende selvbetjeningskanaler via My Lowell-portalen. Der kan både forbrukere og bedriftskunder enkelt gjøre betalinger på fakturaer som ligger til inkasso. Tjenesten tilbyr en sømløs opplevelse i innkrevingsfasen.

/media/110805/my-lowells-online-tjeneste.jpg

My Lowells online-tjeneste gjør det lett for forbrukere og bedriftskunder å gjøre innbetalinger.


God kundeservice er kjernen i vår virksomhet

Vi behandler hver kunde individuelt og streber etter å finne en best mulig løsning i hvert enkelt tilfelle. Dette gjør vi fordi det er grunnlaget for et bærekraftig kundeforhold.

I Lowell betyr forståelse av individuell betalingsatferd å ta hensyn til hver betalers behov. Basert på denne kundeforståelsen foreslår vi tiltak som hjelper kunden med å håndtere sine betalinger og få en bærekraftig økonomi. All vår erfaring tilsier at en kundevennlig service gir det beste resultatet for alle parter.

Målet er derfor å tilby en opplevelse der kundene finner den mest hensiktsmessige måten å håndtere betalingsproblemer på. Lowell kombinerer derfor forskjellige selvbetjeningskanaler med personlig kundeservice på tvers av våre kanaler.

Tilbakemeldingene fra våre kunder viser også at vi har fornøyde kunder og utmerket kundeservice: Mer enn 80 prosent av våre kunder er fornøyde med tjenesten de mottar. Vi jobber likevel kontinuerlig med å gjøre kundeopplevelsen enda bedre.

/media/110795/god-kundeservice-er-kjernen-i-var-virksomhet.png

Vi har forpliktet oss til å yte god service, og over 80 prosent av kundene våre er fornøyde med tjenesten de mottar.