Informasjonstjenester

Oppdatert informasjon lar deg forutse og overvåke kundenes solvens og reagere på solvensendringer.

Oppdaterte data gir treffsikre solvensprognoser

Lowell er en pioner i å forutsi kredittadferd. Over 30 års erfaring med betalende nordmenn og den beste ekspertisen innen dataanalyse gir oss et konkurransefortrinn våre kunder drar nytte av.

Dette gjør Lowell til en attraktiv kredittstyringspartner i flere ulike bransjer.

Vi generer verdifulle data fra betalingsadferden til forbrukere og bedriftskunder gjennom hele fakturaens livssyklus, og dette er data som brukes til å utvikle verdifulle tjenester for våre kunder.

Bruken av oppdaterte data er spesielt viktig ved kredittstyring fordi driftsmiljøet ofte endrer seg. Våre informasjonstjenester gjør det dermed enklere å forutsi betalingsatferden til dine kunder, og du kan dermed øke ditt eget salg og redusere ditt kredittap.

/media/110758/kredittjanster.jpg

Oppdaterte data er viktig i kredittstyring fordi driftsmiljøet endres raskt.


Tjenester for utlån til forbrukere

Når et selskap selger til forbrukere på kreditt, bør de alltid sjekke kredittinformasjonen. Når kreditt gis til et bredt spekter av kunder, kan kredittbeslutningstjenesten brukes til å automatisere kredittbeslutning.

Bedriftens forretningsmiljø endres raskt og påvirker forbrukernes betalingsadferd. Oppdaterte data hjelper til med å svare på endringer i kundenes solvens, og avansert analyse kan brukes til å forutsi betaling av forskjellige forbrukere og forstå detaljene i bransjen.

Gjennom porteføljerisikoanalyse overvåker selskapet utviklingen av kundenes risikonivå.


Informasjonstjenester for forbrukslån

Porteføljerisikoanalyse (PRA)

Dette gir den beste oversikten over forbrukerkunders betalingsatferd i markedet.

Endringer i forbrukernes betalingsatferd skjer raskt, og viktigheten av oppdatert informasjon blir understreket. PRA-tjenesten bidrar til å forstå endringer i forretningsmiljøet på et tidlig stadium.

Tjenesten analyserer endringer i kundenes betalingsatferd i Lowells database. PRA-rapporten gir så trenddata som gjør det mulig for et selskap å gjøre bedre vurderinger av utviklingen av kundenes risikonivå.