Kjøp av fordringer

Å selge fordringene dine konverterer kredittap til inntekt

Salg av fordringer kan være en integrert del av selskapets kredittstyring. Vi kjøper selskapets forfalte fordringer og hjelper til med å gjøre kredittap til inntekter.

Alle parter drar fordel av salget av fordringene

Lowell har mange års erfaring med å kjøpe forfalte krav og å håndtere store fordringer, og dette er noe alle parter drar fordel av.

For din virksomhet betyr det bedre kontantstrøm, lavere kredittap og økt forutsigbarhet. Arbeidskapital og ressurser frigjøres for utvikling av og investering i kjernevirksomheten.

Å selge fordringene gir kundene muligheten til å lage individuelle betalingsløsninger med tanke på kundens generelle situasjon. Målet er at kunden kan betale fakturaene fleksibelt, og returnere som kunde til det selgende selskapet.

/media/110809/selg-dine-fordringer-til-lowell-og-gjør-kredittap-til-inntekt.png

Selg dine fordringer til Lowell og gjør kredittap til inntekt.


Salg av fordringer frigjør kapital til mer produktiv bruk

Lavere kredittap og bedre forutsigbarhet

Når et selskap selger sine fordringer, løser det opp kostnadsrisikoen knyttet til gjenoppretting av kredittap. Dere mottar en sikker betaling på usikre krav, og kan investere i mer produktiv bruk av penger.

Salg av fordringer har direkte innvirkning på selskapets resultat og balanse. Registrerte kredittap blir til inntekt og likviditet forbedres.

Raskere kontantstrøm og mer arbeidskapital for investeringer

Ved å selge usikrede fordringer forbedrer selskapet kontantbeholdningen, og det er ikke nødvendig å vente på kontantstrømmen.

Salg av forfalte fakturaer frigjør arbeidskapital i kjernevirksomheten og kan påvirke resultatet for regnskapsåret. Frigjøring av arbeidskapital er en viktig grunn for mange selskaper til å selge sine krav.

Effektiv kredittstyring for lønnsom vekst

Kredittforvaltningen vil bli mer effektiv når den forstås som en helhet fra tildeling av kreditt til salg av forfalte krav. Med frigjorte ressurser kan selskapet utvikle hele fakturaens livssyklus.

Vi tilbyr tjenester for hele fakturaens livssyklus. Med våre faktureringstjenester forbedrer selskapet kontantstrømmen og sikrer en førsteklasses kundeopplevelse for selskapets kunder. Med våre informasjonstjenester er selskapet i stand til å utvikle kredittbeslutninger basert på kundens faktiske betalingsevne.

Lettere økonomistyring og rapportering

Salg av fordringer reduserer rapportering og annet administrativt arbeid. Selskapets ressurser trenger ikke følge opp de fordringene man har solgt.

Selskapets kundeserviceressurser kan fokusere på kjernevirksomheten.

/media/110812/ved-a-selge-fordringene-forbedrer-selskapet-fortjenesten-og-frigjør-kapital-til-kjernevirksomheten.jpeg

Ved å selge fordringene forbedrer selskapet fortjenesten, og frigjør kapital til kjernevirksomheten.


Kundeorientering sikrer videreføring av kundeforholdet

Når du selger fordringene dine til Lowell kan du være trygg på at vi følger god innkrevingspraksis. Vi sørger for at kunden har god sjanse til å forhandle om gjeld og avtale betalingsordninger:

  1. Hvert år hjelper vi over 440 000 forbrukere og 40 000 bedriftskunder med å betale sin gjeld.
  2. Hvert år avtales en betalingsordning med over 42 000 kunder. Over 10 000 av disse er lavterskelplaner for gamle saker.
  3. Alternative betalingsmåter tilbys aktivt med jevne mellomrom.

 

For bedriftens kunder tilbyr vi den beste kundeservicen og omfattende åpningstider. Vår kundeservice møter hver kunde personlig og prøver alltid å finne den løsningen som passer best for situasjonen. I tillegg tilbyr vi moderne selvbetjeningskanaler der kunden kan ta seg av ting uavhengig av tid og sted.

Hvert år hjelper vi over 440 000 forbrukere og 40 000 bedriftskunder med å betale sin gjeld.


Selge fordringene: Én gang eller regelmessig?

I en engangstransaksjon (one-off) selger selskapet fakturaene som en portefølje i en transaksjon, og kjøpesummen bestemmes fra portefølje til portefølje. I en løpende transaksjon (forward flow) selger selskapet fakturaer regelmessig, for eksempel månedlig, til en forhåndsbestemt pris.

One Off - for optimalisering av resultat og balanse

One Off er spesielt egnet for selskaper som ønsker å optimalisere resultat og balanse i et gitt kvartal av året. En One Off-transaksjon er ofte også aktuelt for selskaper som vanligvis ikke pleier å selge sine fordringer.

I en One Off-transaksjon samles kravene i en portefølje, og porteføljen selges på én gang. Kjøpesummen på fordringene bestemmes fra portefølje til portefølje.

Forward Flow sørger for en jevn kontantstrøm

Forward flow er spesielt godt egnet for selskaper som har kapitalintensiv virksomhet eller som ønsker å frigjøre ressurser for å utvikle kjernevirksomheten regelmessig. Bedrifter i finanssektoren er et godt eksempel. De selger ofte sine forfalte fordringer ved hjelp av en Forward Flow-modell for å sikre en jevn kontantstrøm.

Velger du Forward Flow avtales det en fast pris som gjelder alle fordringene til Lowell gjennom hele kontraktsperioden, for eksempel en måned. Forutsigbarhet og styring av kredittrisiko vil forbedres med løpende salg av fordringer.

/media/110810/selge-fordringene-én-gang-eller-regelmessig.jpg

Selg dine fordringer til Lowell på to måter: One Off eller Forward Flow.


Lowell kjøper fakturaene dine fleksibelt og ansvarlig

Å selge sine fordringer til Lowell skal være både enkelt og fleksibelt. Lowell vil fortsatt behandle kundene på en respektfull måte med mål om at kunden igjen skal bli en aktiv kunde av selskapet.

Nedenfor er de viktigste forholdene vi kjøper fordringer under.

Vi kjøper:

  • bedrifts- og forbrukerkrav
  • forfalte, ubestridte krav
  • krav som er innvilget og forvaltet i samsvar med gjeldende lovgivning

Vi kjøper ikke:

  • individuelle fordringer
  • direkte håndhevbare krav
  • krav som er under en gyldig avtale (for eksempel en gyldig leieavtale)

Prisen som betales for kravene påvirkes blant annet av fordringens alder, størrelsen og kredittpolitikken som brukes av selskapet. Våre eksperter hjelper ditt firma med salg av fordringer og utvikling av selskapets kredittstyring.

/media/110802/lowell-kjøper-fakturaene-dine-fleksibelt-og-ansvarlig.jpg

Når Lowell kjøper fordringene dine, kan du være trygg på at innkrevingen vil følge god innkrevingspraksis.