Fakturering

Outsourcing av fakturering og administrasjon av reskontro kan forbedre salget ditt, fordi du kan fokusere på kjernevirksomheten og forbedre forutsigbarheten.

Bedre forutsigbarhet ved outsourcing av fakturatjenesten

Ved å outsource faktureringstjenester forbedrer et selskap forutsigbarheten, kan fokusere på kjernevirksomheten og i tillegg få kostnadsbesparelser. Lowells tjenester gir deg en uavbrutt fakturakjede, en førsteklasses kundeopplevelse for bedriftens kunder, og et helhetlig syn på kontantstrømmen.

Lowells fakturering og reskontrotjenester inkluderer alle trinn fra fakturautsendelse og reskontrohold til utsendelse av påminnelser og overføring til inkasso.

Du kan outsource hele fakturaens livssyklus fra kredittbeslutning til salg av fordringen. Omfattende outsourcing til en enkelt tjenesteleverandør muliggjør bruk av kundedata i forretningsutvikling. Vår sanntidsrapportering lar deg også spore hvordan og når kunder betaler fakturaene.

Fakturaens livssyklus begynner med kundevalget og slutter når fakturaen er betalt.

Den beste servicen i bransjen

Vi har fornøyde kunder og utmerket kundeservice. Vi løser saker med en enkelt telefonsamtale i de fleste tilfellene. Net Promoter Score (NPS) er et mål på kundelojalitet. Våre NPS-resultater viser at vi tilbyr tjenester som selv våre ufrivillige kunder vil anbefale til deres nærmeste. Vår NPS er jevnt over 60, noe som er godt over gjennomsnittet i vår bransje.

Et økende antall av våre kunder benytter våre digitale kanaler. Våre digitale kanaler er åpne 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Vi samler kontinuerlig tilbakemeldinger og bruker analyser for å utvikle kundeopplevelsen og fortsette fokuset på personlig service.

Vår erfarne kundeservice har god erfaring med å løse krevende situasjoner. Målet vårt er å finne en kundeorientert og situasjonsvennlig løsning så effektivt og løsningsfokusert som mulig.

/media/110793/fordeler-med-outsourcing-av-fakturering-og-reskontrohold.jpeg

Basert på tilbakemeldinger fra kunder, utvikler vi en stadig mer individualisert kundeopplevelse.


Outsourcing av fakturering og reskontro tilpasset bedriftens behov

Både bransje og antall fakturaer som skal sendes vil påvirke hvilken fakturering og reskontrotjeneste som er best for selskapet. Våre løsninger er basert på å forstå kundens forretning og bransje. Basert på denne informasjonen har vi bygget serviceenheter for å oppfylle målene som er satt for outsourcing.

Vi hjelper deg med å velge riktig tjenestepakke og tilbyr tilleggstjenester der det er nødvendig.

1. Fakturering og reskontro

Omfattende fakturering og reskontrohold gjør at selskapet kan dra full nytte av outsourcing, og slik frigjøre ressurser til å utvikle kjernevirksomheten.

Du kan outsource følgende tjenester til Lowell:

  • Faktureringstjenester, inkludert levering av fakturaer for print, distribusjon og arkivering
  • Vedlikehold av fakturaoppsett
  • Reskontrohold
  • Regnskapsrapporter
  • Påminnelser og inkasso

Tjenestepakken forbedrer bedriftens kundetilfredshet: Vi er forpliktet til å tilby den beste servicen i bransjen til både våre faktureringskunder og inkassokunder. En personlig og kundefokusert tjeneste engasjerer kundene, og hjelper dem med å få betalt fakturaene i tide.

2. Print og utsendelse av fakturaer

Når det gjelder outsourcing av faktureringstjenesten, kan du velge å kun outsource print og levering av fakturaer. Da er Lowell ansvarlig for å sende fakturaer til dine kunder gjennom utvalgte kanaler, og faktureringsprosessen er basert på faktureringsgrunnlaget som er levert av selskapet.

Denne tjenesten er egnet for selskaper som ønsker å forenkle arbeidet knyttet til distribusjon av fakturaer, men som fortsatt ønsker å beholde reskontroholdet. Gjennom Lowell har selskapet tilgang til moderne distribusjonskanaler, og får en effektiv og transparent verdikjede for fakturautsendelse.

Vi hjelper din bedrift med å velge riktig løsning for outsourcing av fakturering og reskontro.

3. Reskontrohold

Hvis du velger outsourcing av reskontrohold, vil vi administrere selskapets reskontro i sin helhet i Lowells faktureringssystem. Det gjør Lowell ansvarlig for vedlikehold av reskontro, påminnelser og inkasso, samt for kundeservice av fordringene overført til inkasso.

Ved å kjøpe denne tjenesten fra Lowell trenger ikke selskapet å tenke på administrasjonen av reskontroholdet, eller ta seg av utviklingen av faktureringssystemet. I tjenesten er selskapet ansvarlig for å lage fakturaer og levere dem for utskrift og til foretrukne leveringskanaler.

/media/110806/outsourcing-av-fakturering-og-reskontro-tilpasset-bedriftens-behov.jpg

Hvilken fakturering og reskontrotjeneste som er best for ditt selskap, vil variere etter type bransje og antall fakturaer som skal sendes.


Slik sporer du faktureringsfremdriften

Ved å logge inn i rapporteringsportalen får selskapet et samlet bilde av hvordan fakturering fungerer på daglig basis. Avanserte rapporteringsverktøy gir deg oversikt over nøkkeltall og utnytter faktureringsdata for forretningsutvikling. Rapporteringsportalen gir mer forutsigbarhet for virksomheten og forventning om kredittap. Tjenesten gir standardiserte, visuelt gode og lettfattelige rapporter.

Våre rapporteringsverktøy hjelper deg å ta beslutninger og planlegge tiltak for salgsformål som sikrer en jevn kontantstrøm.