Lowells tiltak for din bedrift

For å sikre at vi kan hjelpe din bedrift og dine kunder med best mulig service i denne spesielle situasjonen, har vi iverksatt spesielle tiltak. Alt for at du skal føle deg trygg på at vår leveranse fortsetter å bli håndtert trygt, smidig og med kunden i sentrum.

Lowell jobber for å hjelpe din bedrift og dine kunder til en velfungerende økonomi. I kjølvannet av den globale pandemien vi er i nå, påvirkes alle nivåer i samfunnet på forskjellige måter. Under disse omstendighetene er vi opptatt av at du og dine kunder skal fortsette å motta best mulig support. Derfor har vi tatt spesielle tiltak for å bidra til sikkerhet, jevn drift og god kundeservice.

Noen eksempler på tiltak som vi har gjennomført:

  • Teknologi og prosesser er på plass for hjemmekontor for alle ansatte.
  • Video og telekonferanser erstatter alle fysiske møter.
  • Ingen besøkende på våre kontorer.
  • Strenge regler for rengjøring og personlig hygiene.
  • Vi tar spesielle hensyn for å bidra til sikkerheten til våre ansatte som tilhører, eller har nære slektninger i risikogruppen.
  • Beredskapsplaner foreligger for forretningskritiske funksjoner som kundeservice og IT.

Samfunnet rundt oss forandrer seg raskt akkurat nå, og vi følger nøye med på hendelsesforløpet og myndighetenes anbefalinger. Vi oppdaterer informasjon fortløpende i henhold til gjeldende forhold.

Akkurat nå har vi normale responstider hos vår kundeservice, dersom dette forholdet endres vil vi komme tilbake med oppdatering.

Ta kontakt med din kontaktperson hos oss dersom du har spørsmål.
Du kan også alltid nå oss via kundesenter.no@lowell.com