tammik. 27, 2023

Mer effektiv kontantstrøm – mindre kredittap

Ved å gi Lowell ansvaret for kredittstyringen, kan bedriften din forbedre kontantstrømmen, håndtere kredittrisiko og frigjøre tid til å fokusere på kjernevirksomheten.
caption

 

Med Lowells inkassotjenester kan du håndtere forfalte fakturaer på en kundeorientert og effektiv måte.

For selskapets likviditet, vil inkassoprosessen hjelpe dere til å få en jevnere kontantstrøm. Inndrivelse av misligholdt gjeld trenger ikke å gå på bekostning av din relasjon til kunden. Lowell har enkle betalingsløsninger som gjør det mulig å påvirke kundenes betalingsatferd. Vi har en personlig tilnærming til hver forbruker, og hjelper til med å finne en løsning på deres økonomiske utfordringer.

Hvordan fungerer innfordringsprosessen?
Lowells tjenester omfatter alle stadier av kreditthåndtering, fra fakturautsendelse og påminnelser, til utsendelse av inkassovarsel, samt utenrettslig og rettslig inkasso. Vi behandler hver kunde individuelt og hjelper dem med å få orden på sin økonomiske situasjon.

Utenrettslig inkasso
Minimum 14 dager etter at  inkassovarsel er sendt ut, starter den utenrettslige inkassoprosessen med en betalingsoppfordring.

Målet med utenrettslig inkasso er at kunden  får betalt sin gjeld innen en håndterbar tidsramme, enten i sin helhet eller med en avdragsplan som kommer alle parter til gode.

Rettslig inkasso
Dersom prosessen med utenrettslig inkasso ikke fører frem, kan saken sendes til rettslig vurdering. Da vurderes totalsituasjonen til sluttkunden og hvis vi ser at en rettslig prosess vil føre til betaling, så sendes saken til namsmannen, hvor målet er trekk i lønn/trygd eller utleggspant i formuesgoder.

Oppsummering
Formålet med inkasso er først og fremst å finne en frivillig løsning på en problematisk gjeldssituasjon. Lowell kommuniserer med kunden på den måten kunden ønsker, enten per telefon, chat eller vår digitale selvbetjeningsløsning.

Lowell forstår at kunden er i en sårbar situasjon, og ved å behandle hver sak individuelt, hjelper vi med å finne en løsning tilpasset hver enkelt kunde.

;