juni 14, 2018

Pressemelding: Lederskifte Intrum Justitia Norge - part of Lowell

Administrerende direktør Reidun Korsnes, som har vært leder i Intrum Justitia Norge de siste 10 årene, overlater roret til Endre Solvin-Witzø for å gå over i en ny funksjon i selskapet.
caption
Endre Solvin-Witzø, administrerende direktør i Lowell Norge

 

Solvin-Witzø har lang bransjeerfaring og kommer fra stillingen som nordisk direktør for kjøp av misligholdte gjeldsporteføljer i Lowell, selskapet Intrum Justitia Norge nå er en del av. Tidligere har han i en årrekke vært et sentralt medlem av lederteamet i Lindorffs norske virksomhet.

Korsnes blir nå styreleder i Intrum Justitia Finans og i Lindorff Payment Services – begge en del av Lowell Group.

- Jeg har hatt 10 fantastisk spennende år i selskapet. Vi har skapt vekst for våre samarbeidspartnere og utviklet nye produkter og tjenester for disse, samtidig som vi har funnet gode løsninger for deres kunder. Denne kombinasjonen har gitt sterke resultater for våre eiere. Med omstillingsprosessen selskapet har foran seg, fant jeg tiden inne til å overlate stafettpinnen til nye krefter, sier Reidun Korsnes.

Lederskiftet vil skje 1. august 2018.

I de 10 årene Korsnes har vært administrerende direktør har selskapets omsetning vokst fra 77,8 mnok til 240,5 mnok. Resultatet er snudd fra et underskudd på 10,4 mnok til et overskudd på 65,6 mnok.

- Jeg ser frem til å bruke min kompetanse og erfaring i mine styreverv til beste for selskapene, avslutter Reidun Korsnes.

For mer informasjon, kontakt:  
Adm.dir. Reidun Korsnes, mobil +47 9289 1329
Managing Director Nordics Lowell, Trond Brandsrud, mobil +47 9011 4663

;