heinäk. 2, 2020

Inkassobransjens salærer kuttes med opptil 50 prosent fra 1. oktober

Nye regler: Hva betyr det for deg som inkassokunde, og hva betyr det for inkassobransjen? Vi har spurt ekspertene.
caption
Wilhelm Blikstad er juridisk direktør i Lowell Norge

 

Bransjen vil klare seg

– Det er ingen tvil om at de kraftige salærkuttene gir oss i bransjen en utfordring, sier Wilhelm Blikstad. 

Blikstad jobber som juridisk direktør i Lowell Norge, og deltar i en interngruppe i Virke Inkasso som skriver en felles uttalelse fra bransjen til en høring som omhandler forslag til ny inkassolovgivning.

Høringen om ny inkassolovgivning hadde opprinnelig frist 9. juni. 

– Bransjen har lenge etterlyst en oppdatert lovgivning som er tilpasset den virkeligheten vi opplever. Samtidig er det viktig å passe på at myndighetene vurderer alle konsekvensene av regelendringene. For en ting er hvordan inkassobransjen rammes. Noe helt annet er hvordan det kan påvirke kreditorene, og ikke minst de som skylder penger, sier Blikstad.

Blikstad ble derfor overrasket da regjeringen la ut en nok en høring med forslag til vesentlig større kutt i salærene enn arbeidsgruppen hadde foreslått.

– Selv om det lenge har vært sterke politiske signaler om at salærene til inkassobransjen skulle kuttes, var det uventet at det skulle bli lagt frem en ny høring som avvek så mye fra arbeidsgruppens forslag til ny inkassolovgivning.  

– Vi er likevel godt forberedt. Selv om disse endringene skal innføres raskt, står vi godt rustet, og kan fokusere på mulighetene forskriftsendringene gir oss. 

Verre for skyldnere og kreditorer?

–  I tillegg til en kraftig reduksjon i inkassosalærene, er også purregebyrene halvert. Dette mener vi innebærer en risiko for at de som skylder penger i større grad vil la være å betale til forfall. For fordringshavere vil dette dessverre kunne gi negative konsekvenser, både når det gjelder egen kontantstrøm og likviditet. Dette er det viktig å være forberedt på, forklarer Blikstad. 

For dem som ønsker hjelp til å finne en løsning og gjøre opp for seg, så kan lavere salærer og følgelig inntekter til inkassobransjen, bety at de ikke får den hjelpen de burde hatt. Med lavere inntekt vil inkassoselskapene oppleve at de må redusere tiden de bruker på dialog med sluttkundene. For dem, kan altså det som i utgangspunktet høres bra ut, altså lavere salærer, på sikt gi alvorlige konsekvenser som bør utredes videre, sier han. 

– I verste fall kan mindre tilgang til økonomisk rådgiving og oppfølging fra inkassoforetaket gjøre at det kommunale hjelpeapparatet og namsmannsapparatet belastes ytterligere. Dermed manøvrerer vi i en retning jeg tipper de færreste politikerne ønsket å gå, avslutter Blikstad.

Regjeringen har lyttet til innspillene

Hastehøringen om ny salærstruktur hadde ikke bare en kort frist, den gikk også inn i årets påske. Bransjen var derfor bekymret for at departementet ikke ville rekke en god nok utredning av konsekvensene knyttet til de store salærkuttene, - spesielt ikke når det var forventet kort tid til effektuering. 

– Vi setter pris på at regjeringen lyttet til næringslivets og bransjens konstruktive innspill under hastehøringen, skriver Aleksander Nordahl, leder for Virke Inkasso, i en pressemelding. Virke Inkasso frykter likevel derfor avviklinger og nedbemanninger etter hastevedtaket.

Blikstad utdyper: - Med et dramatisk inntektskutt kun få måneder unna, vil det kreves sterke økonomiske muskler og en effektiv organisering for å sikre en bærekraftig forretningsmodell fremover.

Lowell fortsetter med samme fokus

Utover salærkutt, så er det ikke vedtatt noen andre endringer knyttet til hastehøringen. For den opprinnelige høringen om ny inkassolov, er virkeligheten imidlertid en annen:

Blikstad forteller: - Det er ikke bare salærkutt som omfattes i høringen om ny inkassolov. Rapporten foreslår også økt kompetansekrav til de ansatte i inkassoselskapene, krav til flere påminnelser før inkasso sendes ut, og nye krav til innhold i det som sendes ut til sluttkunden.

– Vi merker oss at arbeidsgruppen oppnevnt av departementet foreslår krav om kompetanseheving blant de ansatte i bransjen. Dette er vi opptatt av og hatt sterk fokus på internt i mange år allerede, sier Kay Wågbø, salgsdirektør i Lowell Norge. 

– Som en stor aktør med sunn økonomi har vi allerede et kontinuerlig fokus på forbedringer, og dette gjør at fokuset på å finpusse og forbedre våre tekniske løsninger og innfordringsprosesser vil fortsette med uforminsket styrke. 

– Vi har jo allerede jobbet mye med kundebehandling og utenrettslig innfordring, og ble nylig kåret til vinner av Kundeserviceprisen 2020. Det er selvsagt en prestasjon vi har lyst til å gjenta, avslutter Wågbø.

/media/110537/kay-wågbø-landscape-328-x-280-px.jpg

Kay Wågbø er salgsdirektør i Lowell Norge

Om Lowell Norge

Lowell Norge er et av Europas største kreditthåndteringsselskaper. Vi leverer tjenester blant annet innen fakturering, reskontro, inkasso og kjøp av fordringer. Dermed bidrar vi til bedret kredittflyt og lønnsomhet for våre klienter. Lowell opererer i Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Med en unik kombinasjon av dataanalytisk innsikt og robust risikostyring leverer vi ekspertløsninger innen salg av fordringer og inkassorelaterte tjenester til våre klienter. Med vår bærekraftige tilnærming til gjeldsstyring søker vi alltid etter et løsningsorientert resultat for dine og våre kunder.

Vil du høre mer om hvordan den nye salærstrukturen vil påvirke deg? Ring +47 23 17 10 60 eller send en e-post!

;