Koronakrisen: For bedriftene handlet det om å overleve

Mange bedrifter opplevde en dramatisk reduksjon i inntekter over natten da Norge ble stengt ned 12. mars. Da var det ekstra viktig at utestående fakturaer faktisk ble innbetalt.

I Lowell Norge sørget gode beredskapsplaner for at tjenesteleveransen kunne fortsatte med uforminsket styrke da pandemien bredte seg. 

En rask omstilling blant de ansatte sørget for at åpningstidene på kundeservice ble opprettholdt gjennom hele nedstengingen. Samtidig ble ansatte som jobber med kundeservice pålagt å jobbe i separate rom, alene. På den måten kunne vi fortsette å gi råd og veiledning til de som skylder penger, samtidig som hensynet til smittevern ble ivaretatt.

Helt avgjørende

– For mange av våre kunder var dette helt avgjørende, sier Kay Wågbø, salgsdirektør i Lowell. 

– Det å være sikker på at de faktisk ville få betalt for fakturaene de hadde sendt ut i februar, og at de ville få hjelp med inndrivingen dersom kundene deres ikke gjorde opp for seg, gir en trygghet som ikke kan undervurderes, sier han. 

– Samtidig har vi i Lowell økt fokuset på kommunikasjon og kompetanse i dialogen med de som skylder penger. I denne spesielle perioden hvor mange privatpersoner ble rammet økonomisk, synes vi at det har vært ekstra viktig å vise medlidenhet og ansvarlighet. Vår erfaring tilsier forøvrig at det å oppfordre til dialog, og møte debitor med respekt og medmenneskelighet uansett gir de beste resultatene, avslutter Wågbø.

Les mer om våre tiltak som ble iverksatt i forbindelse med korona-pandemien.