Endringer i skyldnerens kostnadsansvar ved inkasso og tvangsfullbyrdelse

Endringer i skyldnerens kostnadsansvar ved inkasso og tvangsfullbyrdelse

Webinaret tar sikte på å oppdatere deltakerne på endringer i inkassoregelverket som trer i kraft høsten 2020.

Hva betyr nye inkassosalærer? For kreditthåndteringsselskapene og for bedrifter i alle andre bransjer enn inkassobransjen? Dette webinaret gir deg alt du trenger å vite om den nye inkassoforskriften som trer i kraft 1. oktober 2020 og gir deg et innblikk i hva du kan forvente frem til ny inkassolov trer i kraft i 2022. Webinaret er et fint supplement til de to andre hovedtemaene vi tilbyr.

/media/110551/wilhelm-blikstad-landscape-328-280.jpg

Wilhelm Blikstad er juridisk direktør i Lowell Norge.

Webinaret ble avholdt 22. oktober 2020

Endringer i skyldnerens kostnadsansvar ved inkasso og tvangsfullbyrdelse

  • De nye inkassosalærene
  • Regjeringens forslag til endringer i skrivesalærer ved tvangsfullbyrdelse

Wilhelm Blikstad er advokat  utdannet fra universitet i Bergen og Oslo. Han er juridisk ansvarlig for Lowells norske virksomhet  og har tidligere jobbet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig hos Oslo byfogdembete og som advokat i Storebrand Finans, Aktiv Kapital og Intrum Justitia.

;