Kontakt

Har du noen spørsmål? Lowell Norge stiller gjerne opp for pressen med innsiktsfulle betraktninger innen områder som kreditt og inkasso.

Sjur Kvamme, Markeds- og kommunikasjonssjef

Sjur Kvamme
_

Markeds- og kommunikasjonssjef
+47 93 08 67 95