Verdier, betingelser og helhetlig konsept avgjørende da Ikano bank valgte Lowell

Et drøyt år etter at Ikano Bank tok i bruk Lowell på innfordringstjenester er de svært fornøyd med et strategisk samarbeid i kontinuerlig utvikling, der selskapenes verdier og innovative løsninger står sentralt

Ikano Bank er Norges mest verdidrevne bank innenfor segmentet kredittkortforbrukslån, refinansiering og leasing. I en bransje som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden skiller Ikano Bank seg ut som ansvarlige utlånere mot sine kunder og etterlever sine verdier: Common sense and simplicity, Working together og Daring to be different.

Da Ikano Bank for to år siden bestemte seg for å samle seg om én leverandør innen innfordringstjenester for hele Norden, var det derfor viktig for dem å velge en leverandør med samme verdigrunnlag.

- I Lowell fant vi et selskap vi kjente oss igjen i da vi begge har et sterkt fokus på verdier. Dessuten er ikke verdiene bare fine ord på plakater, men noe som utøves i praksis både overfor kunder, konsumenter, partnere og ansatte, forklarer Magnus Følling (bildet), Head of Risk i Ikano Bank Norge.

 - Vi er svært fornøyd med å ha Ikano Bank som samarbeidspartner. De er et innovativt og fremtidsrettet selskap som tenker partnerskap, noe som gjør at vi får det beste ut av hverandre, sier Svein Michelsen, Salgs- og Markedsdirektør i Lowell.

Magnus Følling

Enkelhelt, løsningsorientert og innovativt   

- Vi kommuniserer med mennesker og bedrifter som ofte opplever fortvilte situasjoner, og da er det viktig at vi setter oss inn i deres situasjon, er forståelsesfulle og finner en løsning som alle parter kan godta, understreker Endre Solvin-Witzø, Administrerende direktør i Lowell.

Han er også opptatt av at det må være så enkelt som mulig for alle å komme i kontakt med Lowell, samt få betalt det de skylder.  

- Vi synes det er viktig at kanalene de tidligere har benyttet for å kommunisere med oss, som telefon, epost, brev, sms, er den kanalen der vi videre tar kontakt, samt at den metoden de har brukt til å betale tidligere krav er den vi også benytter oss av for senere krav, forteller Solvin-Witzø (bildet til høyre).  

Ligger i front teknologisk 
Derfor har Lowell utviklet en digital prosess som segmenterer, differensierer og automatiserer hva slags oppfølging som blir gitt. Hypotesen som lå til grunn for denne utviklingen er senere blitt støttet av harde fakta:  

Enkelhet for brukerne skaper best mulig verdi for Lowells kunder. Dette ved at konsumenter som møtes på en forståelsesfull måte i rett kanal, til rett tid og med få barrierer for å betale, i større grad vil gjøre opp for seg samt fortsette som gode kunder hos Lowells kunder.

Samme tankegang var årsaken til at Lowell som første inkassoselskap i Norge lanserte mobilbetaling for konsumenter, slik at det er enkelt å betale via smarttelefon som "alle" har.  

- Vi opplever at Lowell har investert mye i moderne, tekniske systemer som gir oss mulighet til å gi våre kunder en enda bedre opplevelse, også der hvor det kan ha oppstått vanskelige situasjoner. Det veier tungt for oss, forteller Følling i Ikano Bank.

Strategisk utvikling 
Ikano Banks to øvrige verdier Working together og Daring to be different samsvarer i stor grad med Lowells egne verdier Pioneering og Ambition:  

I dette ligger det at begge selskapene er opptatt av å jobbe hardt for å utvikle et langsiktig, strategisk og godt samarbeid til beste for begge parter, der man både jobber sammen på leverandørsiden, men også mot konsumentene.  

- Selv om betingelser og løsningsgrad er viktige elementer i en anbudsprosess, og er noe Lowell leverer veldig bra på, så var helheten i konseptet og muligheten for å utvikle oss strategisk videre minst like viktig da vi valgte leverandør, forteller Magnus Følling.  

Lowell - tidligere Intrum Justitia 


Intrum Justitia Norge er nå en del av det europeiske Lowell-konsernet. Vi har 4400 ansatte og sterk tilstedeværelse også i Danmark, Sverige, Finland, Estland, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sveits.  

- Seriøsiteten, tyngden og de finansielle musklene som Lowell besitter, samt muligheten for å levere nordisk og i flere andre markeder, var også viktige elementer i leverandørvalg. Det å høste synergier og jobbe mer enhetlig med prosesser og løsninger på tvers av landegrenser er en stor fordel, avslutter Følling.

Ønsker du å vite flere grunner til hvorfor Lowell kan være rett samarbeidspartner for deg? Se her.

Les også:  - Det er ikke grenser for hva Lowell kan levere

Solvin-Witzø