Tiltak hos Lowell i forbindelse med COVID-19 utbruddet

Vår kundeservice er åpen som vanlig. Les mer her  om våre tiltak for å bidra til sikkerhet, jevn drift og god kundeservice.

X

Ikano Bank: "Det er ikke grenser for hva Lowell kan levere"

Ikano Bank har latt seg imponere av Lowell som ny strategisk partner på innfordringstjenester i Norge, både når det gjelder implementeringsprosessen, viljen og evnen til problemløsing og utvikling, løpende rapportering - og resultatene.

Lowell overtok ansvaret for Ikano Bank sine innfordringsprosesser i Norge for litt over et år siden, blant annet på grunn av felles verdier og helhetlig konsept. Banken, som er blant Norges ledende innen kredittkort, forbrukslån, refinansiering og leasing, lot seg imponere av hvordan prosessen ble håndtert etter kontraktsinngåelsen.  

- Lowell Norge gjorde en veldig god figur på implementeringen. Jeg har vært med på mange prosjekter, og dette var veldig bra styrt med full kontroll, god fremdrift og struktur, Vi var rett og slett ganske imponert over hele implementeringsprosjektet, forteller Magnus Følling, Head of Risk i Ikano Bank Norge.  

Ikano Bank tilbyr både tradisjonelle produkter som forbrukslånkredittkort og refinansiering, i tillegg til å være store på leasing av driftsmidler og løsøre til bedrifter. Sistnevnte var et produkt som Lowell hadde lite erfaring med fra før, og dermed ble læringskurven bratt.  

- De ansatte i Lowell har på kort tid satt seg inn i et segment som er veldig spesielt og lært seg dette raskt, mener Følling (bildet).

Stadige utbedringer og nyvinninger 
Avdelingsleder for finanskrav i Lowell, Rikke Kjølen, forteller om et spennende samarbeid med stadige utbedringer og nyvinninger der hennes avdeling har tatt en proaktiv rolle.

- Datakvaliteten på kravene er avgjørende for å kunne gjøre en god innfordringsjobb. Vi har gjennom work-shops og god dialog gjennomført en rekke tiltak både hos Ikano Bank og oss, slik at innkrevingen går langt raskere og er mer treffsikker. Slik jobber vi hverandre bedre, og dette har også frigjort mer tid hos Ikano Bank slik at de kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. Vi har en fleksibilitet på systemsiden som gjør det enkelt å videreutvikle innfordringsprosessen vår, forteller Kjølen.

Hos en kompleks kunde som Ikano Bank kreves det mye av den løpende leveransen og rapporteringen.

- Det er alltid en "Hva trenger du?"-holdning hos Lowell, i tillegg til at det er stor åpenhet og faglig sparring frem og tilbake. Når behovet er definert, så fikser de det så vi får skreddersøm på rapportene våre. Det er ikke grenser for hva Lowell kan levere. I tillegg er responstiden og kvaliteten på rapportene veldig bra, sier Magnus Følling.

Magnus Følling

Nøkkelen til godt samarbeid 
Driftsdirektør i Lowell, Håvard Julner, forteller at åpenhet er en av nøklene for et godt samarbeid, både operasjonelt og strategisk.

- Vi avklarer på et tidlig tidspunkt hva rapportering og underliggende informasjon skal benyttes til. Gjennom å diskutere forslag til løsninger og utforming, samt forstå anvendelsesområdet for brukere, opplever vi en smidig tilnærming til endelig løsning med et resultat som oppleves positivt for alle involverte, forklarer han.    

Underveis i et relativt nytt samarbeid kan det oppstå uforutsette utfordringer som må tas tak i. Magnus Følling i Ikano Bank mener dette er uunngåelig, men at det viktigste er hva slags tilnærming partneren har til slike situasjoner.  

- Dersom det oppstår problemer opplever jeg at Lowell tar det på alvor og løser det raskt. Det er kjennetegnet på et langsiktig, strategisk samarbeid, mener Følling.  

Det gode samarbeidet er en av årsakene til at Ikano Bank og Lowell nå ser på nye, innovative metoder for sammen å kunne effektivisere førinkassoprosessene. Håvard Julner (bildet), er klar på hva som er målet for dette prosjektet.

- Gjennom et tettere samarbeid tidligere i prosessen vil Lowell styrke kompetansen på tjenestene til Ikano Bank, og vi vil dermed levere en mer komplett kundeservicetjeneste. Vi skal iverksette hjelpende tiltak før saker ender i en inkassoprosess, med en klar målsetting om å redusere kundefrafall, forteller Julner.

- Det å ha en løsningsorientert aktør som ligger helt i front innen teknologiske muligheter og som har apparatet til å sette dette ut i livet er et kjempepluss for oss. Da slipper vi å ta utviklingskostnadene rundt dette selv, poengterer Magnus Følling i Ikano Bank.

Foreløpige resultater 
Rask responstid, gode rapporter og strategisk utvikling er vel og bra, men til syvende og sist handler likevel et samarbeid rundt innfordringstjenester om å løse saker for kunden - hvordan går så det?  

- Løsningsgraden er bra og vi er fornøyd med resultatet som blir stadig bedre. Vi er kravstore til våre partnere, og med det fundamentet vi på kort tid har fått på plass med Lowell er jeg sikker på at det beste fortsatt ligger foran oss, avslutter Magnus Følling, Head of Risk i Ikano Bank.

Ønsker du å vite flere grunner til hvorfor Lowell kan være rett samarbeidspartner for deg? Se her

Les også: Verdier, betingelser og helhetlig konsept avgjørende da Ikano valgte Lowell

Håvard julner